Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Poradnik - W jaki sposób ustrzec się przed zawarciem niekorzystnej umowy?

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami i pytaniami od naszych Klientów poniżej przekazujemy kilka wskazówek dotyczących zawierania umów z przedsiębiorstwami energetycznymi:

 • Jeżeli podpisałeś umowę na czas nieokreślony, nie musisz jej przedłużać.
 • Nie podpisuj niczego, jeśli masz wątpliwości. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, poprzez email lub osobiście w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.
 • Uważnie czytaj rachunki za energię, dokumenty, korespondencję – zmiany budzące Twoje wątpliwości wyjaśnij z naszym konsultantem infolinii.
 • Nie podawaj żadnych danych osobom, których tożsamości nie potwierdziłeś. Pracownicy ENERGI znają Twoje dane, treść faktur czy zużycie energii elektrycznej. Mają obowiązek zachować te dane w tajemnicy.
 • Możesz zażądać od osoby podającej się za przedstawiciela sprzedawcy energii pokazania identyfikatora lub legitymacji służbowej. Pracownicy i przedstawiciele ENERGI mają przy sobie identyfikatory lub legitymacje służbowe, których autentyczność możesz zawsze zweryfikować u konsultanta naszej infolinii.
 • Zmiana sprzedawcy jest dobrowolna. Jest to Twoje prawo, a nie Twój obowiązek.


Pamiętaj!

 • Nie musisz podpisywać umowy z nowym sprzedawcą od razu, możesz poprosić o pozostawienie umowy do analizy i umówić się na jej ewentualne podpisanie dopiero po przeanalizowaniu jej treści.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów. w szczególności umów, bez dokładnego zapoznania się z ich treścią. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego.
 • Zapytaj o dokładną nazwę firmy, której przedstawiciel prezentuje Ci ofertę. Sprawdź czy rzeczywiście dane tej firmy widnieją na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach.
 • Jeżeli jesteś konsumentem, a propozycja zawarcia umowy została Ci złożona poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np. w Twoim domu, przedstawiciel ma obowiązek okazać dokument tożsamości oraz odpowiednie umocowanie do zawierania umów w imieniu sprzedawcy. Przed zawarciem takiej umowy powinieneś zostać poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od niej, a wzór oświadczenia o odstąpieniu powinien zostać Ci wręczony.
 • Przeanalizuj przedstawioną Ci ofertę. Zastanów się, czy na pewno jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. Sprawdź przede wszystkim ceny i czy przedstawiona oferta cenowa uwzględnia podatek VAT.
 • Zapytaj o wysokość opłat stałych (np. opłaty abonamentowej lub handlowej), dodatkowe opłaty i kary umowne oraz dodatkowo płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie). Wszystkie te pozycje mogą wpływać na podwyższenie Twojego rachunku za energię. Sprawdź, jaka jest ich wysokość.
 • Sprawdź dokładnie warunki umowy, jakie są opcje płatności (w tym termin i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia, a także, czy jest ona przedłużana automatycznie. Zastanów się, czy ta propozycja jest dla Ciebie korzystna.


Pamiętaj, że:

 • w razie wątpliwości lub pytań możesz skontaktować się z nami telefonicznie, poprzez email lub osobiście. Ponadto masz możliwość konsultacji w instytucjach niezależnych, takich jak miejski lub powiatowy Rzecznik Konsumentów (lista Rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl) lub Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.
 • jeżeli jesteś konsumentem i po podpisaniu umowy chcesz wycofać się ze swojej decyzji, masz prawo odstąpić od każdej umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Ciebie w domu lub zawartej przez telefon, w terminie 10 dni od dnia jej podpisania - bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. Odstąpienie może nastąpić bezpośrednio w lokalu sprzedawcy, z którym zawarłeś umowę lub poprzez wysłanie listu poleconego z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 • jeżeli już podpisałeś umowę i uważasz, że zostałeś wprowadzony w błąd przez przedstawiciela sprzedawcy, pamiętaj, że masz możliwość uchylenia się od skutków zawarcia umowy, składając (listem poleconym lub osobiście) sprzedawcy oświadczenie wraz ze wskazaniem wszystkich okoliczności, które świadczą o błędzie. W swoim oświadczeniu opisz dokładnie całą sytuację oraz wskaż argumenty podane przez przedstawiciela, które nie były zgodne z prawdą, a które spowodowały podjęcie przez Ciebie decyzji o podpisaniu umowy.
 • jeżeli przyjdzie lub zadzwoni do Ciebie przedstawiciel sprzedawcy, który wzbudzi Twoje wątpliwości lub otrzymasz korespondencję budzącą niepokój – zadzwoń na numer 555 555 555


Prosimy Klientów o zachowanie szczególnej czujności, w przypadku gdy:

 • Sprzedawca obiecuje ci niższą stawkę opłaty za energię, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania dokumentów np. pod pretekstem promocji,
 • nie możesz zweryfikować, z przedstawicielem jakiej firmy rozmawiasz, a przedstawiciel unika jasnego, wyraźnego i dokładnego podania nazwy oraz danych adresowych firmy, w imieniu której działa,
 • jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów,
 • w trakcie podpisywania dokumentów zasłonięte jest logo firmy,
 • przedstawiciel nie chce pozostawić egzemplarza podpisanej umowy,
 • jesteś informowany, że ENERGA podniesie ceny o 40 - 60%,
 • jesteś informowany, że firma ENERGA bankrutuje, ulega rozwiązaniu lub przenosi swoją siedzibę
Czy informacja była pomocna?