Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego

Skorzystaj z wyszukiwarki
lub wybierz jeden z tematów poniżej

Wygodna obsługa elektroniczna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

Przejdź do eBOK

powrót

Zmienił się właściciel lokalu - co należy zrobić, aby przepisać licznik?

Jeśli zmienił się właściciel licznika i chcesz przepisać umowę:

1. wybierz grupę taryfową odpowiednią dla Twoich potrzeb; zastanów się w jakich godzinach zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie największe,

2. zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz wzorem umowy kompleksowej, 

3. wypełnij wniosek o zawarcie umowy on-line na naszej stronie www. Interaktywny formularz z systemem podpowiedzi pomoże Ci to zrobić w prosty i szybki sposób. Do wniosku dołącz skany wymaganych dokumentów.

4. W celu przepisania umowy możesz również zgłosić się do najbliższego Biura Obsługi Klienta z niezbędnymi dokumentami; na miejscu pomożemy Ci uzupełnić wniosek oraz podpisać Umowę.

5. Możesz także wypełnić wniosek w domu i przesłać wraz za załącznikami pocztą na adres ENERGA

6. Dokumenty potrzebne do zawarcia nowej umowy to: 

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy itp.),
  • dokument potwierdzający zgodę na częściowe lub całkowite użytkowanie obiektu (tylko w przypadku zmiany charakteru obiektu z placu budowy na mieszkalny).
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Formularz zmiany taryfy dla domu
Protokół zdawczo-odbiorczy
Czy informacja była pomocna?

Płać za prąd punktami PAYBACK

PAYBACK