Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego

Skorzystaj z wyszukiwarki
lub wybierz jeden z tematów poniżej

Wygodna obsługa elektroniczna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

Przejdź do eBOK

powrót

Realizacja przyłączenia

Po zawarciu umowy o przyłączenie rozpocznie się realizacja Twojego przyłączenia. Czas realizacji przyłączenia uzależniony jest od zakresu niezbędnych prac określonych w warunkach przyłączenia.

  • W pierwszym etapie ENERGA-Operator SA opracowuje dokumentację projektową oraz uzyskuje decyzję o pozwoleniu na budowę albo zgłasza budowę urządzeń lub sieci elektroenergetycznych.
  • Następnie budowane jest przyłącze i ewentualnie rozbudowana zostaje sieć na potrzeby przyłączenia nowego obiektu.
  • Proces budowlany zakończony zostaje odbiorem technicznym, o czym Klient zostanie poinformowany.
  • Wraz z pismem Klient otrzyma fakturę VAT tytułem opłaty za przyłączenie, opłata jest zgodną z taryfą ENERGA-Operator SA.
  • Zgodnie z zawartą umową Podmiot Przyłączany zobowiązany jest dokonać opłaty oraz wykonać lub przebudować własną instalację, która zostanie przyłączona do sieci.
  • Podmiot Przyłączany zobowiązany jest  przedstawić w Dziale Przyłączeń „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej”. Wzór oświadczenia można otrzymać w Dziale Przyłączeń lub pobrać ze strony internetowej www.energa-operator.pl.
Czy informacja była pomocna?

Płać za prąd punktami PAYBACK

PAYBACK