1. Jak zamówić eFakturę dla domu?

 • Zarejestruj się, a następnie zaloguj się na www.ebok.energa.pl
 • Wejdź w zakładkę Produkty/eFaktura/Aktywacja usługi
 • Uzupełnij dane w formularzu
 • Kliknij przycisk "Wyślij"
 • Kliknij w link aktywacyjny otrzymany na Twój e-mail
 • Potwierdzenie aktywacji eFaktury prześlemy na Twój e-mail

2. Jak zamówić eFakturę dla firm?

 • Zarejestruj się, a następnie zaloguj się na www.ebok.energa.pl
 • Wejdź w zakładkę Produkty/eFaktura/Aktywacja usługi
 • Uzupełnij dane w formularzu
 • Kliknij przycisk "Generuj"
 • Wydrukowany i podpisany dokument przekaż do ENERGI
 • Potwierdzenie aktywacji eFaktury prześlemy na Twój e-mail

3. Jak zrezygnować z eFaktury dla domu?

 • Zaloguj się na www.ebok.energa.pl
 • Wejdź w zakładkę Produkty/eFaktura/ Rezygnacja z usługi
 • Uzupełnij dane w formularzu
 • Kliknij przycisk "Wyślij"
 • Kliknij w link aktywacyjny otrzymany na Twój e-mail
 • Potwierdzenie rezygnacji z eFaktury prześlemy na Twój e-mail

4. Jak zrezygnować z eFaktury dla firm?

 • Zaloguj się na www.ebok.energa.pl
 • Wejdź w zakładkę Produkty/eFaktura/Rezygnacja z usługi
 • Uzupełnij dane w formularzu
 • Kliknij przycisk "Generuj"
 • Wydrukowany i podpisany dokument przekaż do ENERGI
 • Potwierdzenie rezygnacji z eFaktury prześlemy na Twój e-mail

5. Nie mogę otworzyć pliku PDF po kliknięciu w link i ściągnięciu dokumentu z eBOK.

Sprawdź czy na Twoim komputerze jest zainstalowany program Acrobat Reader w wersji w wersji 9 lub wyższej.

6. Otrzymałem/-łam powiadomienie SMS/email, a pomimo to w eBOK nie ma eFaktury.

W celu wyjaśnienia przyczyny takiego stanu, zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

7. Nie otrzymuję powiadomień email/SMS o wystawionej eFakturze.

Sprawdź czy w eBOK zostały zaznaczone odpowiednie checkboxy dotyczące powiadomień eFaktury. Jeśli, mimo odpowiednio zaznaczonych checkboxów nie otrzymałeś/-łaś powiadomienia, zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

8. Nie otrzymałem/-łam powiadomienia o ostatecznej aktywacji/dezaktywacji usługi eFaktura.

W celu wyjaśnienia przyczyny takiego stanu, zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

9. Po kliknięciu w link pobierana jest niewłaściwa eFaktura.

Jeśli po kliknięciu w link pobierana jest niewłaściwa eFaktura należy zgłosić ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

10. Jak zmienić adres e-mail, na który otrzymuję powiadomienia o wystawionej eFakturze?

 • Zaloguj się na www.ebok.energa.pl
 • Wejdź w zakładkę Dane Klienta / Dane podstawowe
 • Zmień adres e-mail
 • Kolejne powiadomienie e-mail zostanie wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail

11. Jak zmienić numer telefonu, na który otrzymuję powiadomienia SMS o wystawionej eFakturze?

 • Zaloguj się na www.ebok.energa.pl
 • Wejdź w zakładkę Dane Klienta / Dane podstawowe
 • Zmień numer telefonu
 • Kolejne powiadomienie SMS zostanie wysłane na podany przez Ciebie numer telefonu

12. Jak opłacić eFakturę?

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem opłacenia eFaktury za energię są Płatności Online. Wystarczy, że zalogujesz się w eBOK i wybierzesz dowolną eFakturę lub notę, za którą chcesz zapłacić (dział Płatności, zakładka Należności). Dla wybranej pozycji wybierz usługę płatności, z listy banków wybierz bank, w którym posiadasz konto, zaloguj się do niego i zatwierdź płatność do realizacji.

Innym wygodnym i szybkim sposobem opłacenia eFaktury jest  Polecenie Zapłaty.

13. Konto w eBOK zostało usunięte. W jaki sposób mogę otrzymać pliki archiwalnych eFaktur?

Zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

14. Na koncie w eBOK brakuje historii eFaktur. W jaki sposób mogę otrzymać pliki archiwalnych eFaktur?

W celu wyjaśnienia przyczyny takiego stanu, zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

15. Chcę otrzymać fakturę papierową.

Jeśli zamówiłeś zamówiłeś/-łaś eFakturę i masz ją dostępną w eBOK, a chcesz otrzymywać fakturę papierową wówczas musisz wycofać zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

16. Zamówiłem/-łam eFakturę, ale otrzymałem/-łam fakturę/korektę/duplikat/notę odsetkową papierową.

Taka sytuacja może mieć miejsce i jest zgodna z regulaminem eFaktury. Aby ustalić dokładny powód otrzymania papierowego dokumentu, zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

17. Nie zamawiałem/-łam eFaktury, a mimo to ją otrzymałem/-łam.

W celu wyjaśnienia przyczyny takiego stanu, zgłoś ten fakt pracownikowi eBOK poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ebok.energa.pl.

18. Czy zgoda na eFakturę będzie nadal aktywna przy rozdzieleniu umów, przepisaniu umów, wydzieleniu PPE ze zbiorczej faktury?

Jeśli nadal chcesz otrzymywać faktury elektroniczne na dany Punkt Poboru Energii (po zmianie grupy taryfowej / rozdzieleniu lub przepisaniu umowy / wydzieleniu PPE ze zbiorczej faktury) powinieneś ponownie zamówić eFakturę.

19. Dlaczego faktura elektroniczna jest bezpieczna?

Faktura elektroniczna jest bezpieczna ponieważ ENERGA wystawia oraz udostępnia faktury elektroniczne gwarantując zachowanie autentyczności ich pochodzenia oraz integralności ich treści Autentyczność pochodzenia i integralność treści jest zachowana poprzez wskazanie adresu e-mail, z którego wystawca eFaktur wysyła powiadomienia o wystawieniu faktury elektronicznej, a także poprzez zastosowanie nieedytowalnego formatu pliku. Dodatkowym gwarantem jest zastosowanie elektronicznego podpisu.

W dowolnym momencie możesz zweryfikować podpis elektroniczny za pomocą bezpłatnej bezpiecznej aplikacji. Aplikację możesz pobrać ze strony http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania.

20. W jakim formacie jest wystawiona eFaktura przez ENERGA?

eFaktura w ENERGA wystawiana jest w formacie PDF.

21. Co jest podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury elektronicznej?

Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. ( Dz. U. 2010 r., nr 249, poz. 1661).

22. Czy możliwe jest otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie?

Niestety nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.

23. W jaki sposób eFaktury powinny być dostarczane do organu podatkowego lub kontroli skarbowej?

eFaktury powinny być dostarczone do organu podatkowego lub kontroli skarbowej w formie elektronicznej. W tym celu należy na dowolnym nośniku danych (np. CD) zapisać pliki PDF z wybranymi eFakturami.

24. Czy dopuszczalne jest posługiwanie się wydrukowaną eFakturą?

Wydrukowana eFaktura nie jest dokumentem księgowym. Powstały w ten sposób papierowy obraz eFaktury może jednak służyć  do wewnętrznych celów firmy.

25. Kiedy eFaktura jest uznawana za doręczoną?

Za moment doręczenia e-faktury uznaje się dzień umieszczenia jej w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. O tym fakcie zostaniesz powiadomiony poprzez e-mail.

26. Czy noty odsetkowe, korekty, duplikaty faktur będę otrzymywać w formie elektronicznej czy papierowej?

Faktury korygujące, duplikaty faktur oraz noty odsetkowe wystawione do eFaktur będą wystawiane i przesyłane również w formie elektronicznej.

Powrót