Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku Dz.U. 2022 r. poz. 2243 (dalej: „Ustawa”) określa obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi. 

Kto może skorzystać z ceny maksymalnej

Czy muszę złożyć oświadczenie?
Icon

Odbiorcy uprawnieni z grupą taryfową G

Icon

Pozostali odbiorcy uprawnieni

Jaki jest termin złożenia oświadczenia?

Jak mogę złożyć oświadczenie

w elektronicznym biurze obsługi klienta

osobiście

Jak złożyć oświadczenie z podpisem elektronicznym w serwisie ENERGA24?

Jak złożyć oświadczenie z podpisem elektronicznym w serwisie eBOK?

Upust dla oszczędnych

Sprawdź jak możesz zyskać upust w rozliczeniach za energię elektryczną w 2024 roku!

  1. Komu może przysługiwać upust?

Upust przysługuje Ci jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym wskazanym w art. 2 pkt 2 lit. b) Ustawy[1], czyli przedsiębiorcą będącym mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r,[2] w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

2. Kiedy naliczymy upust?

Zastosujemy upust w rozliczeniach z Tobą w 2024 roku, jeśli Twój poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez Ciebie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Załączniki

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - cena maksymalna dla biznesu

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - instrukcja wypełnienia

Wykaz odbiorców uprawnionych

[1] Art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27.10.2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. (Dz.U. 2022 r. poz. 2243 z póź. zm.) 
[2] Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570)

 

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.