Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

wszystkie

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Wniosek o wypłatę rekompensaty
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla pozyskania PPE z pełnomocnictwem do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
Wniosek o zmianę grupy taryfowej
Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej do umów zawartych od 18.06.2019
Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej do umów zawartych od 1.07.2018
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Prądu dla Konsumentów do umów zawartych od 1.07.2018
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Prądu dla Konsumentów do umów zawartych od 18.06.2019
Ogólne Warunki Umów Kompleksowych do umów zawartych do 30.06.2018
Ogólne Warunki Rezerwowej Umowy Kompleksowej
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Konsumentów do umów zawartych do 30.06.2018
Ogólne Warunki Umów kompleksowych dla gazu
Umowa rezerwowa sprzedaży energii elektrycznej dla Konsumentów i Przedsiębiorstw (USR)
Umowa kompleksowa dla Konsumentów
Umowa sprzedaży prądu dla Konsumentów
Umowa kompleksowa dla Konsumentów
Rezerwowa Umowa Kompleksowa dla Konsumentów (RUK)
Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla Konsumentów
Umowa Kompleksowa dla Konsumentów
Umowa Kompleksowa art. 5ab PE
Warunki Ubezpieczenia Assistance Domowy Premium PZU
Załącznik nr 1 do USR – wykaz PPE
Załącznik nr 1 do RUK – wykaz PPE
Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej do art. 5ab PE
Protokół zdawczo-odbiorczy dla gazu
Protokół zdawczo-odbiorczy dla prądu
Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży prądu dla Konsumentów
Wniosek zmiany taryfy dla domu
Oświadczenie dotyczące aktywacji usług
Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu/obiektu/nieruchomości składane w toku zawierania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
Oświadczenie o zgodach na kontakt i przetwarzanie danych
Oświadczenie o odstąpieniu
Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy
Oświadczenie o zakończeniu budowy dla Konsumentów
Oświadczenie o braku kontaktu z poprzednim Odbiorcą
Oświadczenie dot. aktywacji konta eBOK oraz usługi eFaktura
Zgłoszenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Wypowiedzenie umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej i wniosek o demontaż licznika (dla Konsumentów)
Wypowiedzenie umowy sprzedaży prądu
Wypowiedzenie umowy kompleksowej z wnioskiem o demontaż licznika
Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy dla konsumentów
Pełnomocnictwo do reprezentowania odbiorcy
Pełnomocnictwo do RUK_ENERGA-OPERATOR SA
Pełnomocnictwo do RUK_TAURON Dystrybucja SA
Pełnomocnictwo do RUK_PGE Dystrybucja SA
Pełnomocnictwo do RUK_Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Pełnomocnictwo do RUK_ENEA Operator Sp. z o.o.