GAZ DLA DOMU

Twój nowy

SPRZEDAWCA
GAZU

  Zamów

Po prostu gaz dla domu

Wybierz ENERGĘ na swojego sprzedawcę gazu i obniż swoje rachunki.

Zmiana sprzedawcy gazu na ENERGĘ jest prosta i bezpieczna. Jedyne co się zmienia, to sprzedawca gazu.

oszczędność plus bezpieczeństwo

Podczas zmiany sprzedawcy gazu na ENERGĘ nie ulegają zmianie:

  • Infrastruktura gazowa
  • układ pomiarowy
  • operator systemu dystrybucyjnego
  • parametry jakościowe dostarczanego gazu

Jak zmienić sprzedawcę gazu?


Krok 1. Przyjdź do Salonu Sprzedaży

Krok 2. Zapoznaj się z ofertą* i podpisz umowę kompleksową

 


Krok 3. Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie

Chcesz zamówić ofertę?

Zamów w Salonie Sprzedaży

Odwiedź najbliższy Salon Sprzedaży i skorzystaj z pomocy naszych pracowników.

* Okres obowiązywania Oferty Po prostu gaz dla domu VI (Oferta) wynosi minimum 12 miesięcy i jest liczony od dnia określonego w pkt 15 Umowy Kompleksowej, przy czym trwa maksymalnie do 31.12.2018 roku. Wybrany przez Klienta okres obowiązywania Oferty jest wskazywany w Umowie Kompleksowej. Oferta nie dotyczy opłat za dystrybucję i innych opłat dystrybutora. Z Oferty mogą skorzystać klienci będący konsumentami, wykorzystujący paliwo gazowe w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w zakresie obiektów, do których dostarczane jest paliwo gazowe, korzystający z usług dystrybutorów, z którymi ENERGA – OBRÓT S.A. zawarła umowy dystrybucji, korzystający z jednej z grup taryfowych: W1, W2, W3 lub W4, wykorzystujący paliwo gazowe na cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego w ilości nie przekraczającej 110 kWh/h, będący rzetelnymi płatnikami, którzy zawrą w okresie od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r. z ENERGA - OBRÓT S.A. umowę kompleksową. Zasady i warunki umowne Oferty określa Regulamin oferty dostępny na www.energa.pl.