Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

10-06-2019

Nowy Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych to kompendium wiedzy dla odbiorców gazu.

 

Znajdziesz w nim m.in. informacje na temat:

 • praw, jakie przysługują konsumentom,
 • obowiązków dystrybutora,
 • zasad zawierania i rozwiązywania umów,
 • sprzedaży rezerwowej – procedury, jaka jest stosowana, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży gazu,
 • rozliczeń i zasad korygowania wystawionych faktur,
 • reklamacji w sprawie dostarczania i standardów jakościowych gazu,
 • polubownego rozstrzygania sporów,
 • nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Nowy Zbiór możesz pobrać >>> tu.

04-06-2019

Zmiana stawek opłat Operatorów systemu Dystrybucyjnego

W taryfie Twojego dystrybutora od 6 kwietnia 2019 roku zmieniły się niektóre stawki opłat. Taryfa jest dostępna na naszej stronie www.energa.pl.

27-05-2019

ENERGA – Twój zaufany sprzedawca energii elektrycznej lub gazu

Czy wiesz, że umowę sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej lub gazu z firmą Energa-Obrót SA (Energa) możesz podpisać w Salonie Sprzedaży, ale również we własnym domu (tzw. umowa zawarta poza lokalem)?

 

JAK ROZPOZNASZ PRZEDSTAWICIELA ENERGI?

Przede wszystkim nasi przedstawiciele posiadają IDENTYFIKATOR oraz właściwe pełnomocnictwo.

 

Każdy identyfikator zawiera:

 • logo Energa;
 • zdjęcie przedstawiciela oraz jego imię i nazwisko;
 • serię i numer dowodu osobistego;
 • numer identyfikatora

Pełnomocnictwo w jasny sposób wskazuje, że jest to osoba uprawniona do zawarcia umowy w imieniu Energa. 

 

Jeśli masz wątpliwość czy osoba przekonująca Cię do zawarcia umowy w Twoim domu to nasz przedstawiciel możesz zawsze zadzwonić na Infolinię 555 555 555 (koszt połączenia według stawek dostawcy usług) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00.

 

Pamiętaj również, że uczciwy sprzedawca powinien:

 • przekazać Ci pisemną informację o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, z którego skorzystać możesz bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 • po zawarciu umowy, wydać Ci jej egzemplarz lub potwierdzenie jej zawarcia, na której znajdzie się data, rodzaj świadczenia i cena;

 

Dodatkowo: 

 • jeżeli nie zostałeś poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • jeżeli przy zawieraniu umowy zostałeś wprowadzony w błąd w rozumieniu art. 84 Kodeksu cywilnego przez nowego sprzedawcę, możesz uchylić się od skutków oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

UWAŻAJ NA NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU


Nieuczciwe praktyki tzw. metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika instytucji zaufania społecznego” są ostatnio coraz bardziej powszechne i dotykają głównie osób starszych lub osób mieszkających samotnie.

Nieuczciwi sprzedawcy coraz częściej namawiają do podpisania niekorzystnych umów, używając przy tym podstępu, dlatego przy zawieraniu umowy poza lokalem sprzedawcy, powinieneś zachować szczególną czujność.

 

JAK USTRZEC SIĘ PRZED ZAWARCIEM NIEKORZYSTNEJ UMOWY?


Pamiętaj, że zawsze należy dokładnie przeczytać umowę wraz z załączonymi dokumentami przed ich podpisaniem, a w szczególności sprawdzić:

 • czy proponowana umowa obejmuje tylko sprzedaż (wówczas będziesz otrzymywać dwie faktury – jedną za sprzedaż, a drugą za dystrybucję) czy także dystrybucję energii elektrycznej (wówczas będziesz otrzymywać jedną fakturę obejmującą obie usługi)?
 • jaki jest czas obowiązywania umowy?
 • czy umowa zawiera dodatkowe usługi typu ubezpieczenie (zazwyczaj dodatkowo płatne)?
 • czy przy rezygnacji z dodatkowej usługi cena energii elektrycznej wzrośnie?
 • jak często będziesz otrzymywać fakturę i w jakiej formie (w wersji papierowej czy elektronicznej)?
 • czy będziesz rozliczany/-a za rzeczywiście zużytą energię?

 

Zwracamy uwagę, że powyższa informacja nie ma charakteru wyczerpującego, w związku z czym zachęcamy do lektury ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. 2017 poz. 683 ze zm.).

15-05-2019

Prace serwisowe

od 17 maja (piątek) od godziny 17 do 22 maja (środa) do godziny 18 przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac serwisowych nasi klienci nie będą mogli:

 • wprowadzić odczytu i rozliczyć zużytego prądu w żadnej z dostępnych opcji – zarówno w punktach sieci Moje Rachunki, przez eBOK, ani w żadnym kanale obsługowym (usługa Rozliczenie Rzeczywiste),
 • doładować licznika przedpłatowego,
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta ENERGA24,
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta eBOK (od 16 do 22 maja),
 • sprawdzić aktualnego salda (od 17 do 27 maja).

 

Jak się przygotować

 

Zachęcamy naszych klientów, w szczególności posiadających licznik przedpłatowy, aby dokonali zakupu prądu do 16 maja.

 

 

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta,
 • w punktach sieci Moje Rachunki, Payland Net oraz epay.

 

29-04-2019

Rozliczenia rzeczywiste - komunikat

Od 1 maja (środa) do 22 maja (środa) przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac technicznych nasi klienci oddziałów: elbląskiego, kaliskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego nie będą mogli wprowadzić odczytu i dokonać rozliczenia zużytego prądu (usługa Rozliczenie Rzeczywiste). Jeśli klient wprowadzi odczyt online, transakcja nie zostanie zrealizowana. Usługa ta również nie będzie dostępna w punktach sieci Moje Rachunki.

 

Numery punktu poboru energii w przypadku klientów ze wskazanych oddziałów zaczynają się od znaków „PL00372…, PL00374…, PL00375…, PL00376…,”. Numery te można znaleźć na fakturze lub umowie;

 

Jak się przygotować

Zachęcamy naszych klientów, aby dokonali rozliczenia zużytego prądu za bieżący miesiąc do 30 kwietnia. Kolejne rozliczenie będzie możliwe po 22 maja.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta,
 • w punktach sieci Moje Rachunki.
25-04-2019

Komunikat dla klientów z rejonu Kalisz

Od 1 maja (środa) do 22 maja (środa) przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac technicznych nasi klienci z rejonu Kalisz nie będą mogli:

 • wprowadzić odczytu i dokonać rozliczenia zużytego prądu (usługa Rozliczenie Rzeczywiste), jeśli klient wprowadzi odczyt, transakcja nie zostanie zrealizowana,
 • sprawdzić aktualnego salda (od 1 do 27 maja),
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta eBOK (od 16 do 22 maja).

 

W tym czasie nie wystawimy eFaktur ani faktur papierowych. 

Numer punktu poboru energii w przypadku klientów z rejonu kaliskiego zaczyna się od znaków „PL003741…”. Numer ten można znaleźć na fakturze lub umowie.

 

Jak się przygotować

Zachęcamy naszych klientów, aby dokonali rozliczenia zużytego prądu za bieżący miesiąc do 30 kwietnia. Kolejne rozliczenie będzie możliwe po 22 maja.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta,
 • w punktach sieci Moje Rachunki.
25-04-2019

Komunikat

Jeśli nie opłacaliście faktur za prąd, wysłaliśmy do Was wezwanie do zapłaty.

 

Uwaga! Pismo z 25 marca o należnościach z prawomocnym orzeczeniem sądu ma błędny termin zapłaty, ale to my jesteśmy jego nadawcą. Właściwy termin zapłaty to: 19 kwietnia 2019 roku.

 

Przepraszamy za nasz błąd!

 

 

16-04-2019

Komunikat

Dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jaki wynika z prawa, nie może przekroczyć:

 •  16 godzin – w przypadku jednorazowej przerwy planowanej,
 •  24 godzin – w przypadku jednorazowej przerwy nieplanowanej,
 •  35 godzin w ciągu roku – w przypadku przerw planowanych,
 •  48 godzin w ciągu roku – w przypadku przerw nieplanowanych.

 

Dotyczy to klientów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej. W przypadku klientów zakwalifikowanych do I, II, III lub VI grupy przyłączeniowej, dopuszczalny czas trwania przerw określa umowa kompleksowa.

 

 

11-04-2019

Komunikat dla klientów Energi

Od 12 kwietnia (piątek) od godziny 20.30 do 14 kwietnia (niedziela) do godziny 16 przeprowadzimy prace serwisowe.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac serwisowych nasi klienci nie będą mogli:

 

 • wprowadzić odczytu i rozliczyć zużytego prądu zarówno w serwisie ENERGA24 jak i punktach sieci Moje Rachunki (usługa Rozliczenie Rzeczywiste),
 • doładować licznika przedpłatowego zarówno w serwisie ENERGA24 jak i w punktach sieci Moje Rachunki, epay i Payland Net (dotyczy tylko klientów z obszaru płońskiego),
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta.

 

Jak się przygotować

 

Zachęcamy naszych klientów z obszaru płońskiego, aby doładowali liczniki przedpłatowe do piątku do 20.30. Numer punktu poboru energii w przypadku klientów z obszaru płońskiego zaczyna się od znaków „PL003777…”. Numer ten można znaleźć na fakturze lub umowie.

25-03-2019

Zmieniony wygląd faktury

W marcu do wybranej grupy klientów trafią faktury w innym niż dotychczas szablonie. Część klientów otrzyma faktury na poddruku bez kolorów (z wyłączeniem logo Energi) lub ze zmienionymi kolorami i dodatkowym banerem informującym o aktualnej ofercie Energi.

 

Klientom, którzy zwrócili uwagę na inny wygląd faktury niż dotychczas dziękujemy za czujność i uspokajamy jednocześnie, że są to faktury przygotowane i wysłane przez Energę. Akcja ma charakter testowy. Załączamy tymczasowe wzory faktur do porównania i potwierdzenia ich autentyczności.

 

wzór fv nr 1

wzór fv nr 2

 

 

Powrót