Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! POLEGAJ TYLKO NA SPRAWDZONYCH SPRZEDAWCACH

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami i pytaniami od naszych Klientów, którzy czują się oszukani ze względu na podpisanie niekorzystnej dla siebie umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcami podszywającymi się pod pracowników ENERGA-OBRÓT S.A., poniżej przekazujemy kilka wskazówek, które pomogą uchronić się przed działaniami nieuczciwej konkurencji.

Pamiętaj, że:

 1. przy zawieraniu umowy poza lokalem sprzedawcy powinieneś poprosić przedstawiciela sprzedawcy o identyfikator, który potwierdzi, że reprezentuje przedsiębiorcę, za którego pracownika się podaje oraz pełnomocnictwo, z którego wynika jego umocowanie do zawarcia umowy w imieniu tego przedsiębiorcy,
 1. najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową powinieneś zostać poinformowany w sposób jasny i zrozumiały, w szczególności o:
 • danych identyfikujących przedsiębiorstwo, w tym o danych rejestrowych przedsiębiorstwa, jak również danych kontaktowych, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie usługi wraz z podatkami,
 • sposobie oraz terminach płatności, czasie trwania umowy, stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji, a także sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy.

 

Niezależnie od powyższego zawsze należy dokładnie przeczytać umowę wraz z załączonymi dokumentami przed ich podpisaniem, a w szczególności sprawdzić: 

 • czy proponowana umowa obejmuje tylko sprzedaż (wówczas będziesz otrzymywać dwie faktury – jedną za sprzedaż, a drugą za dystrybucję) czy także dystrybucję energii elektrycznej (wówczas będziesz otrzymywać jedną fakturę obejmującą obie usługi)?
 • jaki jest czas obowiązywania umowy?
 • czy umowa zawiera dodatkowe usługi typu ubezpieczenie (zazwyczaj dodatkowo płatne)?
 • czy przy rezygnacji z dodatkowej usługi cena energii elektrycznej wzrośnie?
 • jak często będziesz otrzymywać fakturę i w jakiej formie (w wersji papierowej czy elektronicznej)?
 • czy będziesz rozliczany/-a za rzeczywiście zużytą energię?

 

Dodatkowo pamiętaj, że:

 • przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi egzemplarz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia.
 • konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez telefon, za pośrednictwem internetu lub poczty) lub poza lokalem sprzedawcy (np. zawartej u Klienta w domu) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia – bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu,
 • jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • jeżeli przy zawieraniu umowy zostałeś wprowadzony w błąd w rozumieniu art. 84 Kodeksu cywilnego przez nowego sprzedawcę, możesz uchylić się od skutków oświadczenia woli o zawarciu umowy,
 • w przypadku wszelkich pytań, wątpliwości możesz skontaktować się z pracownikiem Infolinii ENERGA-OBRÓT S.A. pod nr tel. 555 555 555.

 

Zwracamy uwagę, że powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego, w związku z czym zachęcamy do lektury ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. 2017 poz. 683 ze zm.).

Czy informacja była pomocna?