Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Jak dokonać zmian w umowie w związku ze zmianą właściciela lub użytkownika lokalu?

Przed zawarciem umowy kompleksowej Klient składa Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający formułę wypowiedzenia umowy przez obecnego Klienta i prośbę nowego Klienta o zawarcie umowy. Protokół podpisują obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy Klient może dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie. Klient winien skontaktować się w sprawie zawarcia umowy kompleksowej:

  • osobiście poprzez Salon Sprzedaży,
  • telefonicznie, z pracownikiem telefonicznego Biura Obsługi Klientów (tBOK),
  • elektronicznie, poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klientów (eBOK),
  • korespondencyjnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub wysyłając e-mail lub pismo na adres ENERGA.
Protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Formularz zmiany taryfy dla domu
Czy informacja była pomocna?