Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Zmienił się właściciel lokalu - co należy zrobić, aby przepisać licznik?

Jeśli zmienił się właściciel licznika i chcesz przepisać umowę:

1. wybierz grupę taryfową odpowiednią dla Twoich potrzeb; zastanów się w jakich godzinach zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie największe,

2. zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz wzorem umowy kompleksowej, 

3. W celu przepisania umowy możesz zgłosić się do najbliższego Salonu Sprzedaży z niezbędnymi dokumentami; na miejscu pomożemy Ci uzupełnić wniosek oraz podpisać Umowę.

4. Możesz także wypełnić wniosek w domu i przesłać wraz za załącznikami pocztą na adres ENERGA

5. Dokumenty potrzebne do zawarcia nowej umowy to: 

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy itp.),
  • dokument potwierdzający zgodę na częściowe lub całkowite użytkowanie obiektu (tylko w przypadku zmiany charakteru obiektu z placu budowy na mieszkalny).
Protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Formularz zmiany taryfy dla domu
Czy informacja była pomocna?