Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Czy istnieje możliwość przyśpieszenia podłączenia jeśli zadzwonię na infolinię?

Konsultanci naszego Telefonicznego Biura Obsługi Klienta nie mają wpływu na termin wznowienia dostaw energii elektrycznej.

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wstrzymanie.

Jednocześnie informujemy, że za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w BOK, do rąk upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy, albo dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na fakturze VAT lub innym dokumencie będącym podstawą do zapłaty.

Czy informacja była pomocna?