Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Gdzie można zgłosić awarię licznika?

Gdy licznik uległ awarii lub w przypadku kwestionowania poprawności jego działania należy skontaktować się z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta. W ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przyjedzie monter w celu sprawdzenia działania układu pomiarowego. W razie potrzeby nastąpi zdjęcie licznika i oddanie go do badania laboratoryjnego, które jednoznacznie rozstrzygnie wątpliwości.

 

W przypadku wadliwego działania układu pomiarowego badanie jest bezpłatne i dokonana nastąpi korekta należności za dostarczoną energię elektryczną. Jeśli natomiast okaże się, że licznik działa prawidłowo otrzymasz fakturę za usługę zgodną z Taryfą ENERGA-Operator, wg pkt. 7.8. Po wykonaniu usługi oplombowania otrzymasz fakturę z wyznaczonym numerem konta do wpłaty. Faktura jest wysyłana na adres korespondencyjny podany w umowie.

Czy informacja była pomocna?