Prąd i gaz dla dużej rodziny

Oferta dla posiadaczy

Karty Dużej Rodziny

Zamów

Chcesz zamówić ofertę? Kliknij tutaj i wybierz odpowiedni formularz.

Prąd i gaz dla dużej rodziny

Twój dom zawsze rozpiera energia? Od rana masz mnóstwo spraw na głowie, pralka działa przez cały dzień, w kuchni gorąco od piekarnika, a dzieci popołudniami surfują po Internecie?

Specjalnie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przygotowaliśmy ofertę dla domu, w którym życie toczy się przez cały dzień.


Korzyści rosną wraz ze zużyciem:

 • im więcej zużywasz, tym więcej oszczędzasz

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci

Dowiedz się więcej

PRĄD dla dużej rodziny

Oferta Prąd dla dużej rodziny jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin ceniących sobie wygodę i oszczędność:

 • energia w dobrej cenie przez cały okres obowiązywania oferty,
 • 24 miesiące bez podwyżek cen sprzedaży prądu,
 • Proces zmiany sprzedawcy załatwimy za Ciebie, bez przerw w dostawie, zmiany licznika oraz instalacji,
 • Jedna faktura za sprzedaż i dystrybucję.

Szczegóły oferty PRĄD dla dużej rodziny

  Cena brutto sprzedaży prądu dla grupy taryfowej G11k
(zł/kWh)
Cena brutto sprzedaży prądu dla grupy taryfowej G12k
(zł/kWh)
Wysokość opłaty handlowej
(cena brutto, zł/miesiąc)
  całodobowa strefa dzienna strefa nocna  
Oferta Prąd dla dużej rodziny 0,2850 0,3321 0,2199 5,99

 

 • Warunki obowiązują od dnia 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
 • Opłata handlowa to opłata pokrywająca koszty obsługi klienta, np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczania. Szczegółowe warunki określa  regulamin oferty Prąd dla dużej rodziny.

Kto może skorzystać z oferty PRĄD dla dużej rodziny?

Oferta skierowana jest do posiadaczy Karty Dużej Rodziny, zarówno do obecnych, jak i nowych klientów ENERGI.*

GAZ dla dużej rodziny

Oferta gaz dla dużej rodziny jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin ceniących sobie wygodę i oszczędność:

 • gaz w dobrej cenie przez cały okres obowiązywania oferty,
 • 12 miesięcy bez podwyżek cen sprzedaży gazu,
 • Proces zmiany sprzedawcy załatwimy za Ciebie, bez przerw w dostawie, zmiany licznika oraz instalacji,
 • Jedna faktura za sprzedaż i dystrybucję.

Szczegóły oferty GAZ dla dużej rodziny

  CENY BRUTTO PALIWA GAZOWEGO I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH BRUTTO OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OFERTY

grupa

taryfowa

cena paliwa gazowego
[zł/MWh]
opłata abonamentowa
[zł/mc]
W1  108,24  3,68
W2 108,24  6,14 
W3  108,24  7,37
W4  108,24 18,44 

 

 • Ceny paliwa gazowego i stawki opłat abonamentowych
 • Cena brutto zawiera podatek VAT, nie zawiera akcyzy. Zwolnienie z akcyzy na podstawie art. 31b ustawy o podatku akcyzowym
 • Warunki obowiązują od dnia 1 lipca 2017 do 31 października 2017 roku

Kto może skorzystać z oferty GAZ dla dużej rodziny?

Oferta skierowana jest do posiadaczy Karty Dużej Rodziny, zarówno do obecnych, jak i nowych klientów ENERGI.*

Zamów ofertę

Zamów Online

Wypełnij formularz, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie i przedstawi dopasowaną ofertę.

*Prąd dla dużej rodziny: Niezmienna cena sprzedaży energii elektrycznej dotyczy 24-miesięcznego okresu obowiązywania oferty Prąd dla dużej rodziny (dalej: Oferta) trwającego nie dłużej niż do 31.03.2020 r. Z Oferty można skorzystać w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. Z Oferty mogą skorzystać obecni oraz nowi Klienci będący Konsumentami, korzystający z usług dystrybutorów, z którymi ENERGA – OBRÓT S.A. zawarła generalne umowy dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych lub przyłączeni do sieci dystrybucyjnej ENERGA – OPERATOR S.A., korzystający z jednostrefowych grup taryfowych G11 lub dwustrefowych grup taryfowych G12, którzy zawrą z ENERGA-OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową, przy czym w czasie przystąpienia do Oferty oraz obowiązywania Oferty są posiadaczami Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z2016 roku, poz. 785 z późn. zm.). Przy zawieraniu Umowy Kompleksowej za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na www.energa.pl. Klient zobowiązany jest załączyć w formie skanu Kartę Dużej Rodziny. Z Oferty nie mogą skorzystać Klienci korzystający z liczników przedpłatowych lub korzystający z innych rabatów, promocji, zniżek. Z Oferty skorzystać może ograniczona liczba Klientów. Szczegółowe warunki Oferty określa Regulamin dostępny na www.energa.pl.*Gaz dla dużej rodziny: Niezmienna cena sprzedaży paliwa gazowego dotyczy minimum 12-miesięcznego okresu obowiązywania oferty indywidualnej Gaz dla dużej rodziny („Oferta”) trwającego nie dłużej niż do 31.12.2018 r. Oferta nie dotyczy opłat za dystrybucję i innych opłat dystrybutora. Z Oferty mogą skorzystać Klienci będący konsumentami, wykorzystujący paliwo gazowe w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w zakresie obiektów, do których dostarczane jest paliwo gazowe, korzystający z usług dystrybutorów, z którymi ENERGA – OBRÓT S.A. zawarła umowy dystrybucji, korzystający z jednej z grup taryfowych: W1, W2, W3 lub W4, wykorzystujący paliwo gazowe na cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego w ilości nie przekraczającej 110 kWh/h, będący rzetelnymi płatnikami, którzy zawrą w okresie od 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r. z ENERGA - OBRÓT S.A. umowę kompleksową oraz którzy w czasie przystąpienia do Oferty oraz w czasie obowiązywania Oferty są posiadaczami Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 roku, poz. 785 z późn. zm.) Z oferty nie mogą skorzystać Klienci korzystający z liczników przedpłatowych. Z oferty skorzystać może ograniczona liczba Klientów. Szczegółowe warunki Oferty określa regulamin dostępny na www.energa.pl.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

W Grupie Energa zawsze kierujemy się wygodą naszych Klientów. Dlatego też, postanowiliśmy ułatwić metodę korzystania z oferty poprzez wypełnienie formularza Umowy na Odległość, bez odwiedzin w Salonie Sprzedaży. W ten sposób, rodziny wielodzietne mogą przystąpić do oferty „Prąd dla dużej rodziny” i "Gaz dla dużej rodziny" nie wychodząc z domu. Ze względu na ogólnopolski charakter programu chcieliśmy zapewnić, aby z oferty można było skorzystać z dowolnego miejsca w Polsce.

Zawsze chcemy zapewniać naszym Klientom najbardziej konkurencyjne na rynku warunki. Klienci, którzy korzystali z dotychczasowej oferty mają możliwość zmiany na nową ofertę „Prąd dla dużej rodziny” i "Gaz dla dużej rodziny". Zostali oni poinformowani drogą elektroniczną o atrakcyjniejszych warunkach oraz otrzymali aneks pozwalający na zmianę oferty.

Umowa podpisana z Energą nie traci swojej mocy. Klient w ramach zawartej umowy może nadal korzystać z oferty Po prostu rodzina.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Zapewnia ulgi przy zakupie jedzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia, książek, zabawek i paliwa oraz obniża koszty rachunków za usługi. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r.