Gaz dla Firmy

Twój nowy

SPRZEDAWCA

GAZU

Zamów

Zasilamy biznes


Od ponad 4 lat sprzedajemy gaz dla firm. Odpowiadamy na zróżnicowane potrzeby klientów związane m.in. ze specyfiką działalności i wielkością przedsiębiorstwa. Rozwijamy naszą ofertę, aby w pełni dopasować
ją do oczekiwań Twojej firmy.


Co możesz zyskać zmieniając sprzedawcę gazu na ENERGĘ? W porównaniu z ofertą dotychczasowego sprzedawcy możesz zyskać:

  • niższe całkowite koszty zużycia paliwa gazowego
  • jednego sprzedawcę w zakresie energii elektrycznej i gazu

ENERGA – Sprawdzony sprzedawca gazu

 

Od ponad 4 lat sprzedajemy gaz dla firm.

Staramy się odpowiadać na zróżnicowane potrzeby Klientów związane m.in. ze specyfiką działalności i wielkością przedsiębiorstwa.

Rozwijamy naszą ofertę, aby w pełni dopasować ją do oczekiwań Twojej firmy. Dzięki indywidualnej obsłudze otrzymasz korzystną ofertę.

 

  • Więcej informacji nt. aktualnej taryfy znajdziesz tutaj
  • .

 

Jak zmienić sprzedawcę gazu?

Oto proste kroki potrzebne do zmiany sprzedawcy:

 


Krok 1. Wybierz ENERGA OBRÓT SA na nowego sprzedawcę gazu

Krok 2. Podpisz z nami umowę kompleksową

 


Krok 3. Udziel nam pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, a formalności z tym związane dokonamy za Ciebie

 

Zmiana sprzedawcy nie powoduje przerwy w dostawie gazu. Jedyne co się zmienia, to sprzedawca gazu oraz oszczędności z tego płynące.

Oferta dla małych i średnich firm


Skorzystaj z nowej atrakcyjnej oferty indywidualnej na gaz dla małych i średnich firm – Po prostu błękitna energia VIII.

Zmiana sprzedawcy gazu na ENERGĘ jest prosta i bezpieczna. Jedyne co się zmienia, to sprzedawca gazu.

Błękitna energia dla firm 


Podczas zmiany sprzedawcy gazu na ENERGĘ nie ulegają zmianie:

  • infrastruktura gazowa,
  • układ pomiarowy,
  • operator systemu dystrybucyjnego,
  • parametry jakościowe dostarczanego gazu.

 

 

Szczegóły oferty

   

GRUPA TARYFOWA

                                         

CENA NETTO PALIWA GAZOWEGO I STAWKA OPŁAT ABONAMENTOWYCH OBOWIĄZUJĄCE
W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OFERTY
 
Cena paliwa gazowego
(netto zł/MWh)
Opłata abonamentowa
(netto zł/mc)
W1 94,00 2,99
W2 94,00 4,99
W3 94,00 5,99
W4 94,00 14,99

 

  • Ceny zawarte w tabeli nie zawierają podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług (VAT).

Jak skorzystać z oferty?

Wystarczy, że podasz nam podstawowe dane kontaktowe.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty indywidualnej.

 

Zamów ofertę

*Okres obowiązywania Oferty Po prostu błękitna energia VIII (Oferta) wynosi minimum 12 miesięcy i jest liczony od dnia określonego w pkt 13 Umowy Kompleksowej, przy czym trwa maksymalnie do 31.12.2018 roku. Wybrany przez Klienta okres obowiązywania Oferty jest wskazywany w Umowie Kompleksowej. Oferta nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną klientowi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Z Oferty mogą skorzystać klienci będący przedsiębiorcami, zużywający paliwo gazowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przyłączeni do sieci OSD, z którymi ENERGA-OBRÓT S.A. zawarła Umowy Dystrybucji, którzy zawrą z ENERGA-OBRÓT S.A. w okresie od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r. Umowę Kompleksową dla Przedsiębiorstw, będący rzetelnymi płatnikami. Oferta dotyczy klientów, którzy korzystają z grup taryfowych W2, W3 i W4. Zasady i warunki umowne Oferty określa Regulamin oferty dostępny na www.energa.pl

Oferta dla dużych firm

Chcielibyśmy przygotować indywidualną ofertę dla Twojej firmy.
Nasi doradcy chętnie pomogą Ci wybrać dopasowane rozwiązanie
do Twojego planu inwestycyjnego.

Wystarczy, że podasz nam podstawowe dane. Sprawdź naszą ofertę.

Zamów ofertę