Struktura paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623)

ENERGA- OBRÓT SA przedstawia informacje:

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2015 roku

LpŹródło energiiUdział procentowy
Odnawialne źródła energii
1 biomasa 5,64%
2 geotermia 0,00%
3 energia wiatrowa 23,01%
4 energia słoneczna 0,05%
5 duża wodna   4,09% 
6 mała wodna 0,43% 
 Suma:33.23%
Pozostałe źródła energii
7 węgiel kamienny    31,68%
8   węgiel brunatny 29,59%
9 gaz ziemny 2,22%
10 inne 3,28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"stuktura_paliw_pl


Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii opracowana została w oparciu o informacje statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii SA.

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w roku 2015

 

Rodzaj paliwaCo2So2NoxPyły
[Mg/MWh]
Węgiel kamienny 0,806086 0,001668 0,001339 0,000068
Węgiel brunatny 1,073076 0,001939 0,001317 0,000123
Gaz ziemny 0,381686 0,000465   0,000457 0,000105
Razem 0,915629 0,001752 0,001298 0,000095

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów oraz publikacji ARE.

Powrót