Struktura paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623)

ENERGA- OBRÓT SA przedstawia informacje:

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2014 roku

LpŹródło energiiUdział procentowy
Odnawialne źródła energii
1 biomasa 5,15%
2 energia wiatrowa 17,36%
3 duża wodna 3,86%
4 mała wodna 0,81%
 Suma:27,18%
Pozostałe źródła energii
5 węgiel kamienny 33,70%
6 węgiel brunatny 33,01%
7 gaz ziemny 2,04%
8 inne 4,07%

 

 

 

 

 

 

 

 

stuktura_paliw_pl


Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii opracowana została w oparciu o informacje statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii SA.

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w roku 2014

 

Rodzaj paliwaCo2So2NoxPyły
[Mg/MWh]
Węgiel kamienny 0,806601 0,001663 0,001341 0,000067
Węgiel brunatny 1,043771 0,001952 0,001347 0,000145
Gaz ziemny 0,379439 0,000480 0,000782 0,000108
Razem 0,907820 0,001767 0,001327 0,000106

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów oraz publikacji ARE.

Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2014 roku na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA.

Powrót