Struktura paliw

zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623)

ENERGA-OBRÓT SA przedstawia informacje:

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2016 roku

Lp.Źródło energiiUdział procentowy
Odnawialne źródła energii
1 biomasa 4,64%
2 energia wiatrowa 24,08%
3 duża energetyka wodna 4,75%
4 mała energetyka wodna 0,50%
5 geotermia 0,00%
6 energia słoneczna 0,23%
 Suma:34,20%
Pozostałe źródła energii
7 węgiel kamienny 35,26%
8 węgiel brunatny 25,93%
9 gaz ziemny 2,99%
10 inne 1,62%
11 energetyka jądrowa 0,00%
 Suma:65,80%
 RAZEM:100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

stuktura_paliw_pl


*Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej opracowana została w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów ENERGA-OBRÓT SA oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii SA.

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w roku 2016

 

Lp.Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
  [Mg/MWh]
1Węgiel kamienny 0,820960 0,001522 0,001161 0,000057 0,000000
2Węgiel brunatny 1,089253 0,002079 0,001249 0,000162 0,000000
3Gaz ziemny 0,372402 0,000211 0,000428 0,000020 0,000000
 Razem 0,915906 0,001705 0,001170 0,000100 0,000000

Na stronie www.energa.pl, są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko.

 

Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2016 roku na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA.

Powrót