Oferta dla Firmy

Oferta dostępna dla obecnych klientów Energi

Oferta dostępna dla nowych klientów Energi - oferta wymaga zmiany sprzedawcy.

Infolinia: 555 555 555

Kompensacja mocy biernej

Nie bądź bierny! Skorzystaj z produktu Kompensacja Mocy Biernej! 

Przygotowaliśmy kompleksową usługę polegająca na dostarczeniu indywidualnie zaprojektowanej baterii kondensatorów, pozwalającej na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie dotychczas ponoszonych opłat związanych z energią bierną.Obniżaj koszty, podwyższaj jakość i efektywniej korzystaj z energii elektrycznej!

Jako spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej mamy wiedzę, w jaki sposób optymalnie gospodarować jej zużyciem, a także świadomość wysokich kosztów związanych z opłatami za energię bierną. Skorzystaj z naszego doświadczenia i poznaj nowoczesne rozwiązania.

 

Pomiar parametrów energetycznych oraz dobór urządzeń:

Pierwszym etapem naszych prac jest nieodpłatny audyt podczas którego ocenimy parametry energetyczne i opracujemy listę niezbędnych rozwiązań. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zaproponowane w wyniku audytu produkty w ramach oferty zapewnimy Państwu:

  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej
  • dostawę baterii kondensatorów wraz z pełnym oprzyrządowaniem
  • instalację baterii kondensatorów oraz ich uruchomienie
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej

 

Szczególnie chcielibyśmy zainteresować Państwa możliwością skorzystania z elastycznych form finansowania, które umożliwiają rozłożenie płatności za produkt w czasie.

Warunki skorzystania z oferty 

  • umowa na energię elektryczną co najmniej przez okres umowy leasingu lub 2 lata dla umowy dostawy
  • brak zaległości w opłacaniu rachunków za energię elektryczną

Sposób ustalania ceny 

Oferowana cena będzie kształtowana w oparciu o poniższe elementy:

  • koszt opracowania dokumentacji technicznej i kosztorys
  • koszt urządzenia i jego dostaw
  • koszt instalacji urządzenia (jest to koszt montażu, podłączenia do  sieci, przebudowy dotychczasowej instalacji, uruchomienia, testów i  innych)
  • koszt finansowania


Powrót