Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

16-08-2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek (kopia)

Uwaga

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, nie musisz składać oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za prąd w 2019 roku.

 

Złóż oświadczenie do 13 sierpnia, jeśli jesteś m.in. miko- i małym przedsiębiorcą

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Jak złożyć oświadczenie

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam m. in.:

 

 • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia również wyślemy do Ciebie elektronicznie. Potwierdzenie może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Sprawdź czy nasza wiadomość nie trafiła do folderu spam.


Dodatkowe godziny pracy salonów

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam również osobiście w jednym z naszych salonów własnych. 13 sierpnia pracujemy do godziny 20.


Adresy naszych salonów własnych to:

 • Gdańsk – al. Grunwaldzka 472D,
 • Gdynia – ul. 10 Lutego 33,
 • Elbląg – ul. Hetmańska 12-14,
 • Kalisz – ul. Zamkowa 8,
 • Koszalin – ul. Dworcowa 17,
 • Olsztyn – ul. Dworcowa 3,
 • Płock – ul. Piłsudskiego 39,
 • Słupsk – ul. Tuwima 6/7,
 • Toruń – Czerwona Droga 1/5.

Pracujemy również w punktach partnerskich. Listę naszych placówek i godziny otwarcia znajdziesz tutaj 


Ważne!


Jeśli jesteś m.in. mikro- lub małym przedsiębiorcą, a Twoje oświadczenie już do nas dotarło, musimy je teraz zweryfikować. Odpowiemy na Twój wniosek. Prosimy, poczekaj na wiadomość od nas. 


 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

 

17-07-2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Uwaga

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, nie musisz składać oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za prąd w 2019 roku.

 

Złóż oświadczenie do 13 sierpnia, jeśli jesteś m.in. miko- i małym przedsiębiorcą

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Jak złożyć oświadczenie

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam m. in.:

 

 • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia również wyślemy do Ciebie elektronicznie. Potwierdzenie może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Sprawdź czy nasza wiadomość nie trafiła do folderu spam.


Dodatkowe godziny pracy salonów

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam również osobiście w jednym z naszych salonów własnych. 13 sierpnia pracujemy do godziny 20.


Adresy naszych salonów własnych to:

 • Gdańsk – al. Grunwaldzka 472D,
 • Gdynia – ul. 10 Lutego 33,
 • Elbląg – ul. Hetmańska 12-14,
 • Kalisz – ul. Zamkowa 8,
 • Koszalin – ul. Dworcowa 17,
 • Olsztyn – ul. Dworcowa 3,
 • Płock – ul. Piłsudskiego 39,
 • Słupsk – ul. Tuwima 6/7,
 • Toruń – Czerwona Droga 1/5.

Pracujemy również w punktach partnerskich. Listę naszych placówek i godziny otwarcia znajdziesz tutaj 


Ważne!


Jeśli jesteś m.in. mikro- lub małym przedsiębiorcą, a Twoje oświadczenie już do nas dotarło, musimy je teraz zweryfikować. Odpowiemy na Twój wniosek. Prosimy, poczekaj na wiadomość od nas. 


 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

 

04-01-2019

Komunikat o cenach prądu w 2019 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu łagodzenie skutków podwyżek cen energii elektrycznej w roku 2019. Ustawa obejmuje wszystkie grupy odbiorców w kraju.


Zapewniamy, że dochowujemy najwyższej staranności w realizacji obowiązków wynikających z przyjętej ustawy. Prowadzimy bardzo intensywne prace nad jak najszybszym wdrożeniem dostosowanej do wprowadzonych wymogów polityki cenowej.


Informujemy również, że ze względów technicznych w początkowym okresie roku 2019 mogą otrzymać Państwo faktury opiewające na kwoty wynikające z wcześniej zawartych umów. Te faktury zostaną skorygowane ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 roku w pierwszym kwartale roku 2019 w sposób zgodny z przyjętą ustawą.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w każdej chwili gotowi do udzielenia wszelkich wyjaśnień w sprawie.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.

05-03-2018

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek – do 27 lipca 2019 roku – złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. O dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do nas. Oświadczenie możesz dostarczyć do nas pocztą na adres al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

 

[2] Wzór oświadczenia do poprania

 

31-10-2017

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

 

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 

 

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa finansów www.jpk.mf.gov.pl

14-08-2017

Energa zasili PKP Intercity

W historii kolejowej spółki jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.

Do walki o umowę z tak znaczącym klientem stanęli najwięksi gracze polskiego rynku energetycznego. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła spółka Energa Obrót. Umowa, jaką zawarła z PKP Intercity, podpisana została na dwa lata, jej realizacja rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.


Wolumen sprzedanej energii wynosi 12 275 MWH, które zasilą 115 punktów poboru w całej Polsce.

28-12-2015

Ostrzeżenie

Szanowni Klienci,

 

Informujemy o pojawiających się mailach zawierających fałszywe wezwanie do zapłaty wystawiane rzekomo przez Kruk SA a dotyczące zadłużenia wobec Energa Obrót SA.

 

Maile zawierają załącznik zawierający złośliwe oprogramowanie. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać tego załącznika.

 

Informujemy, że przesłane wiadomości nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi rozliczeniami z Energa Obrót SA. Ponadto nasza firma nie współpracuje z firmą Kruk.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronach Kruk SA http://pl.kruk.eu/aktualnosci/art170,kruk-ostrzega-przed-falszywym-listami-i-e-mailami.html

21-12-2015

Godziny pracy infolinii oraz salonów sprzedaży w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie świątecznym zmianie ulegną godziny pracy infolinii oraz salonów sprzedaży.

infolinia dla Klientów indywidualnych

24.12.2015 r. od 07:00 do 14:00

31.12.2015 r. od 07:00 do 16:00

infolinia dla firm

24.12.2015 r. nieczynne

31.12.2015 r. od 08:00 do 16:00

salony sprzedaży

24.12.2015 r. nieczynne

31.12.2015 r. od 9:00 do 13:00

Jednocześnie składamy Państwu życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.

21-12-2015

Możliwe utrudnienia związane z wdrożeniem nowego systemu obsługi klientów.

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami związanymi z wdrożeniem nowego systemu obsługi mogą pojawić się opóźnienia w wystawieniu faktur dla niektórych Klientów, wydłużył się też czas realizacji zgłoszeń. Przepraszamy za utrudnienia i zapewniamy, że mimo opóźnień, realizujemy wszelkie sprawy. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka najbliższych tygodni.

 

Zapewniamy jednocześnie, że Klienci nie poniosą żadnych dodatkowych konsekwencji czy opłat wynikających z błędów i opóźnień, jakie pojawiły się po naszej stronie. Faktury będą sukcesywnie wystawiane i dostarczane. Jednocześnie, w przypadku, gdy klient uzna skumulowaną kwotę do zapłaty za zbyt wysoką, firma rozłoży płatność na raty (po zgłoszeniu pod numerem 555 555 555 lub pisemnie).

 

Możliwe utrudnienia:

 

 • opóźnienia w wystawianiu faktur,
 • ograniczony dostęp do konta ENERGA24 lub eBOK i salda rozliczeń,
 • czasowy brak dostępu do usług: Rozliczenie Rzeczywiste i Prąd na Kartę,
 • dłuższy niż zazwyczaj czas oczekiwania na realizację niektórych zleceń.

 

Powyższe ograniczenia nie wpłyną na ciągłość dostaw energii, a odczyty liczników są prowadzone jak dotąd, aby zachować ciągłość rejestrowania danych.

 

Jednocześnie, ze względu na większą liczbę zgłaszanych spraw, wydłużył się czas oczekiwania na telefoniczne połączenie z konsultantem. Przypominamy, że infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-22.

 

Przepraszamy Klientów za wszystkie utrudnienia. Staramy się też informować o nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje wysyłane są do klientów pocztą tradycyjną, mailową oraz poprzez sms. Prosimy, aby Klienci w tym czasie zwracali szczególną uwagę na korespondencję od Energi.

 

Dodatkowo informujemy, że aktualnie trwają prace techniczne w serwisie 24.energa.pl. W związku z tym serwis nie będzie dostępny.

09-12-2015

Komunikat dla Klientów z obszarów: elbląskiego, kaliskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego.

W związku z rozbudową serwisu obsługi internetowej informujemy, że aktualnie w serwisie eBOK nie ma podglądu do bieżącego salda – wyświetla się stan konta na dzień 30 listopada 2015 roku.

 

Zwracamy uwagę, że konsultanci Infolinii również czasowo nie mają dostępu do bieżących sald i dokonywanych przez Państwa wpłat.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Powrót