Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Abonament

Stała miesięczna opłata pobierana przez dostawcę energii za dokonywanie odczytu licznika energii elektrycznej; im częściej prowadzone są odczyty licznika, tym stawka za abonament jest wyższa.

Absorpcja

Termin stosowany w wielu dziedzinach oznaczający pochłanianie, wchłanianie.

Audyt energetyczny

Niezbędne do uzyskania premii termomodernizacyjnej opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt energetyczny powinien zawierać. dane oraz ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz dane ich właściciela, opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wskazanie wariantu optymalnego. Precyzyjny zakres i forma audytu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego (Oz. U. Nr 46, poz. 459, ze zm.).

Aukcje energii

Zakup bądź sprzedaż dużych wolumenów energii elektrycznej w ramach Towarowej Giełdy Energii w dłuższym okresie czasu (kwartał, rok). Aukcje umożliwiają wywiązanie się z ustawowego obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców.