Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Ciąg zasilania

Ciąg zasilania - Zespół elementów sieciowych Przedsiębiorstwa (linii, rozdzielnic stacyjnych, transformatorów) oraz zespół elementów sieciowych systemu przesyłowego (o ile ma to zastosowanie) w normalnym układzie pracy, poprzez które energia elektryczna dostarczana jest do urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy. Żaden element jednego ciągu zasilania, z wyłączeniem układu samoczynnego załączania rezerwy oraz łączników sprzęgłowych nie może wchodzić w skład drugiego i dalszych ciągów zasilania.

 

Ciąg zasilania powinien obejmować, co najmniej:

  • sieć na napięciu zasilania urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy,
  • redukującą stację zasilającą tę sieć,
  • sieć wyższego poziomu napięcia, do której przyłączone są stacje redukujące.

Ciepłownia

Zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskich sieci ciepłowniczej. Konwencjonalne układy (tj. opalane paliwami kopalnymi instalacje z kotłem) są obecnie spotykane rzadko. Wynika to z faktu iż dużo wyższą sprawność uzyskuje się produkując w sposób skojarzony energie cieplną i elektryczną.

CRS (Central Receiver System)

Pośrednie przetwarzanie promieniowania słonecznego na ciepło, a ciepła na energię elektryczną, polegające na odbiciu promieni słonecznych z dużego obszaru i skierowaniu ich w jeden centralnie umieszczony punkt, gdzie można osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Na tej samej zasadzie działają piece słoneczne.