Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Grid code

Specyfikacja techniczna definiująca parametry elektrowni tak, aby zapewnione było prawidłowe funkcjonowanie sieci. Specyfikacja ustalana jest przez instytucję zarządzającą dystrybucją energii i może być różna w różnych krajach.

Grupa przyłączeniowa

Grupa podmiotów przyłączonych do sieci, sklasyfikowana w następujący sposób (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2004 r.): grupa I - podmioty przyłączone bezpośrednio do sieci przesyłowej, grupa II - podmioty przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110 kV, grupa III - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV, grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A, grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej , o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A (grupa taryfowa G - gospodarstwa domowe), grupa VI - podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłączenie, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączeniem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok. Napięcie znamionowe określane jest w miejscu dostarczania.

Grupa taryfowa

To grupa odbiorców energii, która ma określone warunki i swój cennik. Przykładem grupy sa gospodarstwa domowe albo działalność gospodarcza.

Grupa taryfowa

To grupa odbiorców energii, która ma określone warunki i swój cennik. Przykładem grupy sa gospodarstwa domowe albo działalność gospodarcza.

Grupa taryfowa dwustrefowa

Grupa taryfowa dwustrefowa - Jest to zestaw cen i opłat za energię i jej dystrybucję, w którym w ciągu doby występują godziny, kiedy energia i dystrybucja są droższe oraz godziny, kiedy są one tańsze. Przykładem grupy taryfowej dwustrefowej jest grupa G12 (da gospodarstw domowych), w której ceny w godzinach 22:00 – 6:00 i 13:00 – 15:00 są nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż w godzinach 6:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00. Dzięki temu zużywając więcej prądu w godzinach „tańszych” zamiast w „droższych”, możliwe jest zmniejszenie rachunków za prąd.

Grupa taryfowa jednostrefowa

Grupa taryfowa jednostrefowa - Jest to zestaw cen i opłat za energię i je dystrybucję, w którym są one jednolite przez całą dobę. Przykładem takiej grupy jest grupa G11 (dla gospodarstw domowych). Kilowatogodzina (kWh)- Jednostka energii elektrycznej, która pozwala urządzeniu o mocy 1000 wat pracować przez godzinę.