Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Napięcie

Jest to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem lub punktem, bądź też Ziemią. Jednostką napięcia jest 1 Wolt (V). W instalacji napięcie między przewodem każdej z faz a Ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy dwoma przewodami różnych faz 400 V.

Napięcie niskie (NN)

Napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV.

Napięcie średnie (SN)

Obejmuje napięcia znamionowe wyższe niż 1kV i niższe niż 110kV.

Napięcie wysokie (WN)

Obejmuje napięcie znamionowe wyższe niż 110kV.

Natężenie

Jest to ilość prądu, płynącego w przewodzie elektrycznym. Jednostką natężenia jest 1 amper (A)

Negawat (negadżul itp. - jednostki zaoszczędzonej energii)

dstawowa jednostka poszanowania energii. Negawat jest równy watowi zaoszczędzonej, niewyprodukowanej energii.

Nielegalny pobór energii elektrycznej

Należy przez to rozumieć pobieranie energii bez zawarcia umowy ze sprzedawcą lub niezgodnie z zawartą umową.

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa - dokument obciążający Klienta odsetkami z powodu nie uregulowania faktury z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub rachunku z tytułu NPEE w wymagalnym terminie.