Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Tablica rozdzielcza

Element w instalacji klienta, zawierający zabezpieczenia zalicznikowe poszczególnych obwodów i w starszych instalacjach licznik energii elektrycznej.

Tangens fi

Stosunek energii biernej do energii czynnej pobranej przez odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym.

Taryfa

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Taryfa A

Taryfa A - to stawki opłat dla największych odbiorców energii elektrycznej takich jak huty, kopalnie, stocznie oraz duże fabryki.

Taryfa B

Taryfa B - to stawki opłat za energię dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych, fabryk, szpitali, centrów handlowych, hydroforni, ferm kurzych, stacji paliw, barów, obiektów rekreacyjno-rozrywkowych.

Taryfa C

Taryfa C - to stawki opłat za energię dla takich odbiorców jak banki, sklepy, przychodnie zdrowia, punkty handlowo-usługowe, oświetlenie ulic miast i wsi.

Taryfa dwustrefowa

Taryfa, w której cała doba podzielona jest na strefy, którym odpowiadają dwie różne ceny energii. W przypadku większości sprzedawców oznaczana jest ona symbolem G12. Strefy doby noszą różne nazwy, np. ,,dzienna", czy ,,nocna". Strefa dzienna obejmuje przykładowo godziny pomiędzy 6:00, a 13:00 oraz 15:00, a 22:00. Strefa nocna obejmuje pozostałe godziny doby.

Taryfa G

Stawki opłat stosowane dla odbiorców zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych i związanych z nimi pomieszczeń piwnicznych, strychów czy garaży. Taryfa G ma także zastosowanie wobec lokali mających charakter zbiorowego zamieszkania: domy akademickie, internaty, plebanie, kanonie, wikariaty, rezydencje biskupie, koszary wojskowe, domy opieki społecznej, hospicja, domy dziecka – oraz pomieszczeń związanych służących potrzebom socjalno-bytowym.

Taryfa jednostrefowa

Taryfa, w której cena energii jest taka sama w każdej godzinie doby. W przypadku większości sprzedawców oznaczana jest ona symbolem G11.

Taryfa R

Taryfa R - to stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami bez układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). Ma zastosowanie dla zorganizowania tymczasowego miejsca poboru prądu np. plan filmowy, cyklinowanie podłóg, iluminacji obiektów.

Taryfa weekendowa

Taryfa, w której dni od poniedziałku do piątku podzielone są na strefy, którym odpowiadają dwie różne ceny energii. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę cena energia jest równa niższej cenie w dni robocze. Strefy doby noszą różne nazwy, np. ,,szczytowa", czy ,,pozaszczytowa". Strefa szczytowa obejmuje przykładowo godziny pomiędzy 6:00, a 13:00 oraz 15:00, a 22:00. Strefa pozaszczytowa obejmuje pozostałe godziny doby w dni poprzednie, w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Taryfikowane ceny energii

Taryfikowane ceny energii- Cena energii, która jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, a nie przez same firmy sprzedające prąd. Obecnie ceny zostały uwolnione dla odbiorców instytucjonalnych (firm), a są wciąż zatwierdzane dla gospodarstw domowych.

Transformator

Urządzenie elektryczne służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości.

Trójgeneracja (tri generacja)

Skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie.