Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Wat

Jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana W. Jednostki pochodne – wielokrotności 1W, np. 1 kilowat = 1000 W, 1 megawat = 106W.

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

Wewnętrzna linia zasilająca będąca własnością właściciela obiektu (kamienicy, bloku, itp.), popularnie zwana "pionem". Ogólnie służy ona do połączenia instalacji odbiorczej (będącej własnością klienta) ze złączem lub przyłączem. Przewody WLZ nie powinny być przecinane, a zatem powinny mieć jednakowy przekrój na całej długości. W wydawanych warunkach przyłączeniowych sprecyzowane są wymagania dotyczące wykonania WLZ.

Wielkość mocy umownej

Określa ona wysokość tzw. stałej opłaty dystrybucyjnej, która jest naliczana za każdy kilowat mocy umownej. Im wyższą moc umowną zamówimy, tym większa opłata stała.

Wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, w którym jest realizowana dostawa tej energii niepowiązana bezpośrednio z jej fizycznymi przepływami, której ilość jest wyznaczana za pomocą algorytmów na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, będące jednocześnie wirtualnym miejscem odbioru tej energii.

Wskaźnik mocy

Urządzenie w rozliczeniowym układzie pomiarowym, umożliwiające kontrolę poboru mocy czynnej przez odbiorcę (15- minutowe największe obciążenie mocą czynną).

Współczynnik za pewność zasilania

Za każde dodatkowe przyłącze zapewniające bezpieczeństwo klient płaci 20% więcej.

Współczynnik za sezonowość

Obowiązuje w roku, w którym pojawiła się zmiana. Polega na ustalaniu z klientem miesięcy gdy pojawiła się sezonowość (biurowce, szkoły, rolnicy). Dzielimy wraz z klientem rok na sezony i klient sam decyduje o mocy umownej pobieranej w każdym z nich. Np. szkoła – styczeń – czerwiec i wrzesień grudzień moc 40 KW, lipiec i sierpień 15 kw.

Współczynnik za zmianę mocy

Obowiązuje w roku, w którym pojawiła się zmiana. Klient płaci o 20% więcej.

Wyłącznik nadprądowy

Jest to wyłącznik samoczynnie wyłączający prąd, gdy jego wartość przekroczy wielkość zadaną.

Wyłącznik różnicowoprądowy

Jest to aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym, którego zadaniem jest wyłączenie prądu w momencie, gdy nastąpi różnica natężenia prądu wpływającego i wypływającego z instalacji.