Licznik przedpłatowy

Licznik przedpłatowy jest nowatorskim rozwiązaniem dla ludzi ceniących oszczędność, dla których ważna jest pełna kontrola nad wydatkami na energię elektryczną. Liczniki LEW są licznikami elektronicznymi, bez ruchomych części mechanicznych.

Odpowiednikiem wirującej tarczy jest dioda oznaczona symbolem preipaid_dioda_moca. Im szybciej dioda miga tym większa moc jest aktualnie pobierana.

Dioda oznaczona symbolem prepaid_dioda_napiecie sygnalizuje obecność napięcia na zaciskach wejściowych licznika.

Przy przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorca najpierw kupuje żądaną ilość energii, potem z niej korzysta i ma możliwość ciągłej kontroli jej zużycia. Dzięki temu nie otrzymuje rachunków, energię może kupować nawet kilka razy w miesiącu a wydatki z tym związane może rozłożyć w czasie.

Odbiorca płaci pewną sumę pieniędzy. W zamian otrzymuje 20-cyfrowy kod z taką ilością energii, za jaką zapłacił. Po wprowadzeniu tego kodu poprzez klawiaturę do licznika na wyświetlaczu pojawi się ilość kWh zakupionej energii. Ponadto cały czas istnieje możliwość sprawdzenia ile energii (kredytu) mamy jeszcze do wykorzystania. Dzięki temu na bieżąco kontrolujemy zużycie.

Licznik przedpłatowy Lew

Jak wprowadzić kod z energią do licznika

Licznik przedpłatowy LEW posiada klawiaturę numeryczną, której każdy klawisz kryje pewne informacje. Ponadto klawiatura służy do wprowadzania kodów z energią.

Aby wprowadzić do licznika nowo zakupioną porcję energii należy najpierw nacisnąć klawisz [ # ], na wyświetlaczu pojawi się wtedy „C ____". Następnie należy wpisać kolejne 20 cyfr kodu. W przypadku pomyłki, klawiszem [ * ] można kasować ostatnie cyfry kodu lub rozpocząć wpisywanie kodu od nowa naciskając klawisz [ # ].

Po wpisaniu kodu pojawi się informacja „dobry", co oznacza, że kod jest poprawny a następnie wyświetli się liczba kWh zawartych w kodzie. Wprowadzona porcja energii zostanie dodana do wcześniej posiadanej ilości kWh.

Należy pamiętać, że kody z energią sprzedawane są tylko do określonego licznika z określonym numerem i niemożliwe jest, aby dany kod wykorzystać w innym liczniku. Raz wykorzystany kod nie może być wykorzystany ponownie.

Powrót