Oferta dla Firmy

Oferta ograniczona taryfowo: C11, C12a, C12b, C12w.

Oferta ograniczona terytorialnie

Oferta dostępna dla obecnych klientów Energi

Infolinia: 555 555 555

Jak odczytać stan licznika?

Przystępując do usługi Rozliczeń Rzeczywistych w BOK otrzymasz kartę identyfikacyjną z kodem kreskowym pozwalającą na dokonywanie rozliczeń w punktach sieci VIA Moje Rachunki. Kartę można wydrukować również na stronie eBOK (nieodpłatnie), a w przypadku jej zagubienia w BOK-ach ENERGI (odpłatnie).

Ważne aby zawsze podawać stan licznika w pełnych kWh. Jeśli korzystasz z rozwiązania dwustrefowego (Biznes Dzień i Noc), pamiętaj aby podać oba stany licznika - osobno dla każdej ze stref.

rr_licznik_zwykly

W przypadku liczników indukcyjnych należy podać liczbę pełnych kWh bez zer z przodu, w tym przypadku "3".

rr_licznik_indukcyjny

Liczniki elektroniczne oprócz aktualnego zużycia pokazują kilka dodatkowych informacji, jak datę czy godzinę. O tym, co w danym momencie jest wyświetlane, informują tzw. Kody OBIS pokazujące się w lewym górnym rogu (małe cyferki). Ze względu na różnorodność liczników kody te mogą przyjmować różne wartości, jednak na obudowie licznika powinna znajdować się tabelka z informacją, co dany kod oznacza. Poniższa tabelka zawiera opis najczęściej stosowanych kodów.

Przykładowy kod OBIS - wyświetlana pozycja

Cena energii netto (zł/kWh)Wyświetlana pozycja 
1.8.01.5.8.0  Sumaryczne zużycie energii
1.8.11.5.8.1T1 Zużycie energii w I strefie (dzień)
1.8.21.5.8.2T2 Zużycie energii w II strefie (noc, weekend)

 

Wszystkich, którzy chcą na bieżąco kontrolować wydatki na energię, zapraszamy na stronę www.ebok.energa.pl

Powrót