Pakiet usług efektywnościowych

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu Pakiet Usług Efektywnościowych – nową formułę wsparcia dla klientów biznesowych zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej w swoich firmach. Pakiet obejmuje rozwiązania pozwalające świadomie, racjonalnie i odpowiedzialnie wykorzystywać istniejące zasoby energetyczne oraz przekładające się na konkretne korzyści: niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności, identyfikację potencjału oszczędności energii, uzyskanie dofinansowania zewnętrznego i Białych Certyfikatów, wypełnienie obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń, wizerunek firmy przyjaznej środowisku.

Audyty energetyczne

Przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne

Profesjonalne usugi energetyczne