Struktura paliw

zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623)

ENERGA-OBRÓT SA przedstawia informacje:

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2017 roku

Lp.Źródło energiiUdział procentowy
Odnawialne źródła energii
1 biomasa 2,24%
2 energia wiatrowa 29,54%
3 duża energetyka wodna 4,94%
4 mała energetyka wodna 0,60%
5 geotermia 0,00%
6 energia słoneczna 0,30%
 Suma:37,62%
Pozostałe źródła energii
7 węgiel kamienny 28,02%
8 węgiel brunatny 28,67%
9 gaz ziemny 3,34%
10 inne 2,36%
11 energetyka jądrowa 0,00%
 Suma:62,38%
 RAZEM:100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

stuktura_paliw_pl


*Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej opracowana została w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów ENERGA-OBRÓT SA oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii SA.

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w roku 2017

 

Lp.Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
  [Mg/MWh]
1Węgiel kamienny 0,853322 0,000680 0,000955 0,000040 0,000000
2Węgiel brunatny 0,954186 0,001274 0,000925 0,000109 0,000000
3Gaz ziemny 0,350255 0,000160 0,000382 0,000018 0,000000
 Razem 0,873509 0,000935 0,000908 0,000072 0,000000

Źródło: opracowanie na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów ENERGA-OBRÓT SA oraz publikacji ARE.

Powrót