Dane osobowe w bezpiecznych rękach - Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi Obrotu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Grzegorza Więckowskiego.

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres: iod.energa-obrot@energa.pl

 

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Marlenę Grelik.

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres: iod.ensa@energa.pl

 

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

 • zasady przetwarzania danych osobowych;
 • prawa osób, których dane dotyczą;
 • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;
 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;
 • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;
 • zgłaszanie naruszeń.

 

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi Obrotu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Grzegorza Więckowskiego.

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres: iod.energa-obrot@energa.pl

 

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Marlenę Grelik.

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres: iod.ensa@energa.pl

 

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

 • zasady przetwarzania danych osobowych;
 • prawa osób, których dane dotyczą;
 • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;
 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;
 • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;
 • zgłaszanie naruszeń.