REMIT

Podstawa prawna: Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („rozporządzenie REMIT”).

Legal basis: Article 4(1) of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency („REMIT Regulation”).

Komunikaty

Podstawa prawna: Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („rozporządzenie REMIT”).

Legal basis: Article 4(1) of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency („REMIT Regulation”).