ENERGA OPEN INNOVATION 2017 WYNIKI

KONKURS ENERGA OPEN INNOVATION 2017 ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Interdyscyplinarny, dziesięcioosobowy zespół jurorów, składający się z przedstawicieli nauki, managementu oraz praktyków, ocenił wszystkie nadesłane zgłoszenia i laur zwycięstwa przyznał Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych z Gdyni, której pracownicy przedstawili pomysł wykonania prototypowej instalacji kompensatora zaników napięcia.

O projekcie

Projekt służyć ma opracowaniu prototypowej instalacji oraz przeprowadzeniu na niej testów eksploatacyjnych w warunkach operacyjnych. Dzięki temu nie tylko sprawdzona zostanie sama technologia, ale także powstanie możliwość wdrożenia nowych usług operatorskich.

Inicjatywa Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych doskonale wpisuje się w Strategię Innowacji Grupy Energa, zapewniając poprawę niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej, eliminując krótkie przerwy w zasilaniu.

Przyszła oferta zapewni niezawodność zasilania wybranych odbiorców w sieci SN, w tym przede wszystkim odbiorców przemysłowym, dla których krótkie przerwy zasilania wiążą się ze znacznymi stratami operacyjnymi, produkcyjnymi lub wytwórczymi.

KONKURS ENERGA OPEN INNOVATION 2017 ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Interdyscyplinarny, dziesięcioosobowy zespół jurorów, składający się z przedstawicieli nauki, managementu oraz praktyków, ocenił wszystkie nadesłane zgłoszenia i laur zwycięstwa przyznał Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych z Gdyni, której pracownicy przedstawili pomysł wykonania prototypowej instalacji kompensatora zaników napięcia.

O projekcie

Projekt służyć ma opracowaniu prototypowej instalacji oraz przeprowadzeniu na niej testów eksploatacyjnych w warunkach operacyjnych. Dzięki temu nie tylko sprawdzona zostanie sama technologia, ale także powstanie możliwość wdrożenia nowych usług operatorskich.

Inicjatywa Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych doskonale wpisuje się w Strategię Innowacji Grupy Energa, zapewniając poprawę niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej, eliminując krótkie przerwy w zasilaniu.

Przyszła oferta zapewni niezawodność zasilania wybranych odbiorców w sieci SN, w tym przede wszystkim odbiorców przemysłowym, dla których krótkie przerwy zasilania wiążą się ze znacznymi stratami operacyjnymi, produkcyjnymi lub wytwórczymi.