zbiory

Link do informacji znajdujących się w rejestrze Nazwa Zbioru Danych Stan zatwierdzenia
Rejestr zbiorów danych osobowych ENERGA-OBRÓT S.A
ZDO 1 Klienci Zatwierdzony
ZDO 2 Kontrahenci Zatwierdzony
ZDO 3 Użytkownicy sklepu Zatwierdzony
Rejestr zbiorów danych osobowych ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.
ZDO 4 Dostawcy Zatwierdzony