Dokumenty na stiahnutie

Zmluvy a obchodné podmienky - Elektrina

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov elektriny

Vzor Zmluva VN ENERGA Slovakia

Vzor Zmluva NN ENERGA Slovakia

Zmluvy a obchodné podmienky - Plyn

Vzor Zmluva Plyn Energa Slovakia

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov plynu

Štandardy kvality

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2019

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2019

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2018

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2018

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2017

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2017

Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2016

Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2016

Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2015

Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2015

Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2014

Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2013

Pokaż więcej

Firemné dokumenty

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike ENERGA Slovakia

Povolenie na podnikanie v plynárenstve ENERGA Slovakia

Rozhodnutia ÚRSO

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov 2017 – 2021

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov 2018 – 2021

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov 2018 – 2021 – zmena

Cenové rozhodnutie ÚRSO pre malé podniky 2015/2016

Cenové rozhodnutie ÚRSO pre malé podniky 2016

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky

Pokaż więcej

Cenníky

Cenník ENERGA do 30MWh 2018

Cenník ENERGA do 30MWh 2017

Cenník ENERGA do 30MWh 2016

Cennik ENERGA do 500 MWh

Cennik ENERGA nad 500 MWh

Cenník služieb ENERGA Slovakia

Pokaż więcej

Iné

Vzor Plnomocenstvo ENERGA Slovakia

Vzor Výpoveď zmluvy o dodávke elektriny