POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Správcom Vašich osobných údajov je ENERGA Slovakia s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 48, Bratislava 821

2. Počas vášho používania našich služieb  na internetových stránkach ukladáme najmä: IP adresy, URL adresy, informácie o správaní sa na internetových stránkach, kliknutia na prvky internetových stránok, názvy otváraných súborov, dátum a čas prístupu na internetové stránky, názov Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, informácie o type operačného systému a typ a verziu vášho prehliadača.

3. Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na internetových stránkach, v závislosti od typu formulára, ukladáme aj Vaše: meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo. 

4. Vaše osobné údaje ukladáme prostredníctvom: súborov cookie, s ktorými ste vyjadrili súhlas: používaním analytického nástroja Google Analytics, využitím kontaktného formulára alebo komunikátorov, ktoré k dispozícii na sociálnych sieťach.

5. Vaše osobné údaje sú spracované s cieľom využiť všetky funkcie našich internetových stránok, poskytnúť Vám elektronické služby, na analytické účely, na zlepšenie kvality služieb, na účely rozvoja, opravy alebo testovania rôznych funkcionalít internetových stránok, na spracovanie Vašej správy odoslanej v kontaktnom formulári.

PRÁVA TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Máte právo na prístup k Vaším osobným údajom, ktoré spracovávame a k získaniu kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

2. Máte právo namietať proti použitiu údajov pre účely stanovenia, uplatnenia alebo obhajoby proti právnym nárokom. 

3. Máte právo požadovať prenos údajov, ktoré spracovávame, t.j. môžete ich získať v štruktúrovanom, všeobecne používanom formáte vhodnom na prečítanie pomocou počítača a máte právo odoslať tieto údaje inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo žiadať, aby boli Vaše osobné údaje nami odoslané priamo inému správcovi.

4. Máte právo podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu osobných údajov, v prípade, že spracovanie osobných údajov porušuje ustanovenia o ochrane osobných údajov.

5. V prípade vyjadrenia súhlasu so súbormi cookie alebo odoslania správy cez kontaktný formulár, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v prípade vyjadrenia súhlasu so súbormi cookie nájdete tu.

KONTAKT

Ak chcete využiť svoje vyššie uvedené práva, môžete nás kontaktovať na adrese ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese: iod.energa-slovakia@energa.pl

SÚBORY "COOKIE"

 1. Súbory Cookie (tzv. "cookies") sú údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a sú určené pre využívanie internetových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich skladovania koncovým zariadením a jedinečné číslo.

2. Cookies používame pre účely:

a) prispôsobenia obsahu našich webových stránok Vašim preferenciám a na optimalizáciu používania internetových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať Vaše zariadenie a zobrazovať webovú stránky podľa Vašich individuálnych potrieb;

b) zostavovania štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše internetové stránky, čo nám umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

3. Používame dva typy súborov cookie: dočasné súbory cookie (session cookies) a „stále" (persistent cookies). Dočasné „session“ súbory cookie sú uložené v koncovom zariadení do momentu opustenia internetovej stránky alebo vypnutia softvéru (internetového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené v koncovom zariadení počas obdobia určeného v parametroch cookies alebo kým ich neodstránite.

4. V rámci stránky sa používajú nasledujúce typy cookies:

a) „nevyhnutné" súbory cookie, umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci internetovej stránky, napr. overovacie súbory cookie, ktoré sa používajú pre služby, ktoré vyžadujú overenie ako súčasť služby;

b) súbory cookie používané pre zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zisťovanie možného zneužitia u overovania ako súčasť internetovej stránky;

c) „výkonové" súbory cookie, zhromažďujúce informácie o používaní webovej lokality;

d) „funkčné" súbory cookie, umožňujúce „pamätať si" užívateľom vybrané nastavenia a osobné používateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región pôvodu užívateľa, veľkosť písma, vzhľad webových stránok, atď.;

e) „reklamné" súbory cookie, umožňujúce prinášať užívateľom reklamy šité na mieru ich záujmom

5. Ak si neželáte, aby boli súbory cookie inštalované na Vašom zariadení, môžete odmietnuť ich inštaláciu nasledujúcimi spôsobmi:

a) V prehliadači Internet Explorer vyberte z hlavného menu položku „Nástroje/Možnosti siete Internet", v časti „Súkromie" vyberte „Rozšírené" a zakážte súbory cookie.

b) V prehliadači Mozilla Firefox vyberte z menu položku „Nástroje" a potom vyberte položku „Možnosti" a zadajte požadovanú úroveň ochrany údajov v sekcii „Súkromie".

c) V prehliadači Opera vyberte z menu „Nástroje" a následne vyberte „Preferencie", „Pokročilé", potom "Cookies".

d) V prehliadači Google Chrome v menu na pravej strane vyberte „Možnosti", potom „Pokročilé" a "Nastavenia súborov cookie".

e) V prehliadači Safari: v menu Nastavenie zvoľte položku „Safari" a potom v časti Súkromie a ochrana  vyberte „Blokovať cookies".

Toto sú príklady typov prehliadačov. Vo väčšine prehliadačov tento druh informácií o súboroch cookie nájdete v menu „Nástroje" alebo „Možnosti".

6. Majte prosím na pamäti, že obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na našich internetových stránkach.

INÉ ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Google Analytics

Na našich internetových stránkach takisto používame nástroj Google Analytics pre účely analýzy správania sa užívateľov našich internetových stránok. Tento nástroj zhromažďuje údaje o súboroch cookie. Potrebujeme ich na štatistické účely, aby sme zistili, ako často sú navštevované jednotlivé internetové stránky a podstránky. Tieto informácie používame pre optimalizáciu a rozvoj našich internetových stránok.