Jednoduchá a bezpečná zmena dodávateľa elektrickej energie

Zmena dodávateľa elektrickej energie je omnoho jednoduchšia, než si myslíte! Stačí málo a môžete odoberať elektrickú energiu za výrazne výhodnejších podmienok. Proces zmeny dodávateľa na spoločnosť ENERGA Slovakia spočíva v troch jednoduchých krokoch:

 

 

Ak si želáte zmeniť dodávateľa elektrickej energie na spoločnosť ENERGA Slovakia, skontaktujte sa s nami pomocou formulár ponuky. Následne sa s Vami spojí náš poradca, ktorý Vám zadá niekoľko otázok, na základe ktorých pre Vás vyberie čo najvhodnejšiu ponuku. Spolu so zmluvou na dodávku elektrickej energie pripraví splnomocnenie potrebné pre zastupovanie Vašej firmy v procese zmeny dodávateľa. Vo Vašom mene tiež vykonáme všetky nevyhnutné formality.

 

 

 

 

Zmena dodávateľa je absolútne bezpečná

Zmena dodávateľa v žiadnom prípade neovplyvní:

  • ​​elektrickú infraštruktúru
  • elektromery
  • parametre odoberaného prúdu
  • prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorý zaručí bezproblémovú a nepretržitú dodávku elektrickej energie

Kedy je potrebné vypovedať zmluvu so starým dodávateľom elektrickej energie a koľko času zaberie zmena dodávateľa?

Firmy, ktoré zvyčajne nemajú zmluvy viazané do konca roka, môžu podať žiadosť na zmenu dodávateľa 21 dní pred vypršaním platnosti zmluvy o dodávke elektrickej energie. Našim potenciálnym klientom však odporúčame vypovedať ich terajšie zmluvy čím skôr, čo nám poskytne dostatok času na vybavenie všetkých formalít spojených so zmenou dodávateľa energie na spoločnosť ENERGA Slovakia. Na spracovanie dokumentácie týkajúcej sa zmeny dodávateľa u distribučnej spoločnosti je potrebných minimálne 21 dní. Predtým však musíte podať riadnu a platnú výpoveď zmluvy u Vášho súčasného dodávateľa elektriny, ktorá nesmie vytvoriť žiadny právny rozpor (pri prvej zmene dodávateľa sa medzi oprávneným zákazníkom – Vašou firmou – a príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy uzatvára nová zmluva o pripojení k distribučnej sústave).

V sekcii Dokumenty môžete nájsť vzor výpovede zmluvy o dodávke elektriny. V deň vypovedania zmluvy o dodávke elektriny ešte nemusíte mať vybraného nového dodávateľa elektrickej energie, ale musíte sa pre neho rozhodnúť najneskôr do 21 dní od nadobudnutia účinnosti výpovede, aby Váš nový dodávateľ stihol administratívne spracovať všetky úkony, hlavne smerom k distribučnej spoločnosti. Samozrejme, naši zákazníci si nemusia robiť starosti so zasielaním výpovede zmluvy súčasnému dodávateľovi elektriny, prípravou splnomocnenia a podobne, pretože spoločnosť ENERGA Slovakia ako Váš nový dodávateľ spracuje všetky potrebné dokumenty a pošle Vám ich na podpis. Stačí vyplniť tento interaktívny formulár pre zmenu dodávateľa elektriny.