Ubezpieczenia komunikacyjne

Teraz Klienci Energi mogą przemierzać kilometry bez żadnych obaw o swoje auto. Sprawdź ofertę ubezpieczeń auta w atrakcyjnych cenach wraz z pakietem dodatkowych korzyści. Oblicz składkę i zamów już dziś.


logo-link4


Zyskaj:

 • Rabat aż do -13% dla klientów Energa
 • W każdym Pakiecie OC ubezpieczenie Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, zapewniający usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km oraz samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży
 • Ubezpieczenie AC w dwóch wariantach (KOSZTORYS I WARSZTAT) z odnawialną suma ubezpieczenia w standardzie (nawet po wypadku auto jest nadal ubezpieczone na pełną sumę)
 • Możliwość zniesienia amortyzacji, niezależnie od wieku pojazdu, dzięki czemu odszkodowania nie zmniejsza się o zużycie części podlegających wymianie


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe. Wybierając Pakiet OC, zyskujesz, oprócz standardowej ochrony, szybką pomoc na miejscu zdarzenia - średnio w 30 minut od zgłoszenia.


Ubezpieczenie Auto Casco (AC) chroni samochód w razie uszkodzenia lub kradzieży. Dodatkowo w ramach AC znajduje się ubezpieczenie bagażu podręcznego i fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży.


Smart Casco to ubezpieczenie umożliwiające wybór takiego wariantu, który chroni samochód wyłącznie od ryzyk, których ubezpieczający się najbardziej obawia: uszkodzenia na skutek nagłego działania sił przyrody, całkowitego zniszczenia lub utraty w wyniku kradzieży.


Oblicz składkę

 

logo pzu

 

Ubezpieczamy Twoje pojazdy, np. samochód czy motocykl. Zapewniamy też wsparcie Tobie i Twoim bliskim w wielu trudnych sytuacjach na drodze lub po wypadku.

 

PZU Auto OC

 • Bezpośrednia likwidacja szkody,
 • Zielona Karta
 • Pomoc w Drodze Komfort

 

PZU Auto AC

 • Nawet 60% zniżki za jazdę bez wypadków.
 • Szybka naprawa w jednym z 1 200 warsztatów, które współpracują z PZU.
 • Bezpłatny pakiet podstawowych usług assistance PZU Pomoc w Drodze Komfort, np. holowanie, samochód zastępczy.

 

Co jeszcze zyskasz z ubezpieczeniem PZU Auto?

  • Możesz chronić swoje zniżki, żeby nie stracić posiadanych rabatów wypracowanych przez lata - nawet najlepszy kierowca nie może przewidzieć stłuczki czy wypadku.
  • Do ubezpieczeń podstawowych możesz dokupić m.in.: PZU Auto NNW , PZU Auto Szyba, PZU Pomoc w Drodze Super
  • Składkę za pakiet ubezpieczeń możesz rozłożyć na raty.

 

Szczegółowy zakres, limity oraz wyłączenia ochrony PZU określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto

 

Oblicz składkę

Energa Obrót S.A. informuje, iż:
1. jest Agentem ubezpieczeniowym, działającym pod nazwą Energa - Obrót Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835, z kapitałem zakładowym 371 352 000 PLN, wpłaconym w całości.
2. Jest Agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, które zostały wskazane na stronie www.energa.pl w zakładce Ubezpieczenia, jednakże w ramach zakresu oferowanego produktu ubezpieczeniowego: - Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 od 15.12.2018 r., Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 DOM od 27.04.2018 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 Podróże od 08.06.2018 r. działa jedynie na rzecz Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142452, numer NIP 526-26-72-654, kapitał zakładowy w wysokości 111 355 705,00 PLN opłacony w całości, posiadające zezwolenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2002 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (dalej Ubezpieczyciel);
- Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU Auto od 24.08.2018 r., Ogólne Warunki ubezpieczenia PZU Dom od 06.07.2018 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer od 06.07.2018 r. działa na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49, REGON: 010001345, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 86 352 300 zł, (dalej Ubezpieczyciel);
3. jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RA 11242259/A. Informacje o wpisie Energa Obrót S.A. do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego lub poprzez stronę internetową: https://rpu.knf.gov.pl/.
4. wynagrodzenie dla Agenta za oferowaną umowę ubezpieczenia ma charakter prowizyjny, jest przekazywane bezpośrednio od Ubezpieczyciela i jest uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej. Istnieje możliwość otrzymania przez Agenta wynagrodzenia dodatkowego, wyłącznie od Ubezpieczyciela, uzależnionego od spełnienia warunków, takich jak np. określony wolumen składek lub wynik techniczny Ubezpieczyciela. Osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w imieniu Agenta mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Agenta lub Ubezpieczyciela, w związku z czym mogą mieć możliwość otrzymania nagród finansowych lub niefinansowych. Konkursy organizowane są z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klientów oraz unikania konfliktu interesów.
5. Klient ma prawo do składania reklamacji, wniesienia skargi do Agenta lub Ubezpieczyciela. Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i na stronach internetowych:
a) Agenta www.energa.pl
b) LINK4: www.link4.pl
c) PZU SA:www.pzu.pl
6. ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między Klientem a podmiotem rynku finansowego. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na stronie internetowej pod adresem http://www.rf.gov.pl.