Fotowoltaika – czy dalej się opłaca?

Czy fotowoltaika się opłaca?

1 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowe zasady rozliczeń fotowoltaiki. Co w praktyce się zmieniło? Czy fotowoltaika wciąż się opłaca?

Instalacje fotowoltaiczne od kilku lat cieszą się w Polsce zainteresowaniem. Jak wskazują dane Agencji Rynku Energii, na koniec 2021 r. liczba instalacji fotowoltaicznych prosumenckich (prosument to podmiot będący jednocześnie producentem i odbiorcą energii) wyniosła w naszym kraju ponad 845 tys. szt. Oznacza to wzrost o ponad 80 proc. r/r (na koniec 2020 r. było ich 460 tys.). [1]  W miesiącu poprzedzającym wejście w życie zmian w rozliczeniach prosumenckich, czyli w marcu 2022 r., odnotowano kolejny rekord. Miesięczna liczba nowych przyłączeń prosumenckich sięgnęła aż 44,6 tys. Jakie zmiany przyniósł kwiecień 2022 roku i czy fotowoltaika się opłaca, także na nowych warunkach?

Kwiecień 2022 – zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki

1 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowe zasady rozliczania fotowoltaiki, tzw. net billing. Co to oznacza w praktyce? Zanim wyjaśnimy to pojęcie, w kilku zdaniach omówimy zasady rozliczania instalacji fotowoltaicznej, które obowiązują prosumentów posiadających instalacje zgłoszone do operatora systemu dystrybucyjnego do 31 marca 2022.

Kiedy instalacja fotowoltaiczna produkowała energię elektryczną, w pierwszej kolejności była ona przeznaczana na autokonsumpcję. Ewentualne nadwyżki znajdowały się w „wirtualnym magazynie”. W zależności od mocy instalacji, prosumenci mogli w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii, bez dodatkowych kosztów, odebrać 70 proc. (w przypadku mikroinstalacji do 10 kW) lub 80 proc. zmagazynowanej energii (w przypadku mikroinstalacji 10-50 kW). Powyższy system rozliczeń to tzw. net metering. 

Nowy system rozliczeń tzw. net billing nie obowiązuje wszystkich prosumentów, a wyłącznie tych, którzy dotychczas byli rozliczani na zasadach net meteringu i złożyli oświadczenie o chęci rozliczania na nowych zasadach lub którzy zgłosili do operatora przyłączenie swojej mikroinstalacji po 31 marca br. Net billing zakłada, że prosumenci będą sprzedawać niewykorzystaną w ramach autokonsumpcji energię firmie energetycznej po średniej cenie z rynku hurtowego. Natomiast, w przypadku zapotrzebowania przewyższającego własną produkcję, prosumenci będą płacić za jej pobór stawkę wskazaną w umowie ze sprzedawcą energii.

Ważne: Prosumenci, którzy złożyli wniosek do operatora o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 r., przez 15 lat od momentu podłączenia do sieci będą rozliczać energię tak jak wcześniej, czyli na zasadach net meteringu. Net billing będzie dla nich dostępny jako opcja do wyboru (więcej informacji na ten temat oraz listę wyjątków znajdziesz w ustawie o odnawialnych źródłach energii).

Opłacalność fotowoltaiki – tak czy nie?

Wiele osób rozważających inwestycję w instalację fotowoltaiczną zadaje sobie pytanie „Fotowoltaika – czy to się opłaca?”. Choć nowe zasady rozliczeń sprawiły, że koszt instalacji paneli słonecznych może zwrócić się w nieco dłuższym czasie, możesz być pewien – panele fotowoltaiczne są nadal opłacalne i wiele wskazuje na to, że jeszcze długo warto będzie w nie inwestować. Oto trzy kluczowe argumenty potwierdzające tę tezę: 

Fotowoltaika – dlaczego warto sięgnąć po nią także teraz, po zmianie zasad rozliczeń?

Zmieniające się bardzo dynamicznie ceny energii elektrycznej. W ciągu ostatnich miesięcy ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym znacząco wzrosły. Wg wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki statystyczne gospodarstwo domowe w 2022 r. miało płacić za energię elektryczną średnio o 24 proc. więcej niż w 2021 r. Ostatecznie jednak wartość rachunku konsumentów może być niższa. W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział bowiem czasowe obniżenie stawki podatku VAT na sprzedaż energii z 23 do 5 proc. oraz zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię. Eksperci zauważają jednak, że nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie stawki za energię elektryczną spadły. [2] Wg prognoz przedstawionych przez Dom Maklerski PEKAO w 2023 r. ceny energii elektrycznej w taryfie G (dla gospodarstw domowych) mogą wzrosnąć nawet o około 70 proc.! Czy fotowoltaika się opłaca? Tak! Dzięki panelom fotowoltaicznym zyskasz dodatkowe, niezależne źródło energii. Choć nie będzie zasilać gospodarstwa domowego przez cały rok, to pozwoli Ci zaoszczędzić na wydatkach na energię.

1.  Możliwość skorzystania z dotacji i dofinansowań. Jeśli chcesz obniżyć koszty instalacji paneli fotowoltaicznych, możesz skorzystać z dotacji i dofinansowań. Jednym z najpopularniejszych jest rządowy program Mój Prąd 4.0. Jego beneficjentami są wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie tzw. net billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  • mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) – w kwocie nie większej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej (do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element) – w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie: 

      - magazynowania ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
      - magazynowania energii elektrycznej – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
      - systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

W sumie, w ramach programu Mój Prąd 4.0., beneficjenci mogą otrzymać aż 20,5 tys. zł. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznych mogą skorzystać także z ulgi termoizolacyjnej. Umożliwia ona odliczenie od dochodów wydatków poniesionych na działania termomodernizacyjne w ciągu roku. W 2022 r. jej maksymalna wysokość to aż 53 tys. zł. Aby skorzystać z ulgi:

  • musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w którym wykonywałeś działania termoizolacyjne;
  • budynek musi mieć charakter mieszkalny i jednorodzinny. Może to być dom wolnostojący, szeregowiec lub segment w bliźniaku, jeśli znajdują się w nim maksymalnie dwa lokale mieszkalne;
  • budynek, w którym wykonywałeś działania termoizolacyjne jest gotowy i wykorzystywany na cele mieszkaniowe. 

2.  OZE przyszłością energetyki. Fotowoltaika to jeden z najważniejszych elementów OZE – Odnawialnych Źródeł Energii. Ekologia i troska o środowisko to jeden z najważniejszych trendów ostatnich lat. Inwestując w panele fotowoltaiczne, masz szansę nie tylko wygenerować odczuwalne dla portfela oszczędności, ale również dołożyć cegiełkę do przemyślanego gospodarowania naturalnymi zasobami, a co za tym idzie – do dobrostanu planety.
 

[1] Liczba prosumentów zbliża się do pół miliona - Cleaner Energy
[2] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Analitycy-ceny-energii-moga-wzrosnac-o-70-proc-w-2023-roku-8333604.html