Obowiązek informacyjny w zakresie
korzystania z serwisów i formularzy
internetowych ENERGA – OBRÓT SA

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Energa - Obrót SA właściciel serwisu www.energa.pl, www.24.energa.pl, www.ebok.energa.pl (dalej: „serwisy”), dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celach: 

 • Założenia Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. 
 • Statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. 
 • Rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu konta lub podane w formularzu zgłoszenia, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi lub wniosku.
 • Badania Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
 • Prezentowania Tobie naszych produktów i usług, jeżeli jesteś naszym klientem do czasu wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie jesteś naszym klientem na podstawie wyrażonej zgody. 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Ponadto podstawą przetwarzania w celu marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.
 • Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia Tobie odpowiedzi na wnioski oraz pytania złożone przez serwisy elektroniczne i www.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisów jest dobrowolne.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

 • W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 • W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 • W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Dostawcy usług:

 • Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności.
   

Organy państwowe:

 • Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników nie posiadających konta w serwisach?

Dane osobowe Użytkowników nie posiadających Konta w serwisach przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

W jakim zakresie możesz złożyć do nas wniosek dotyczący Twoich danych osobowych?

 • Poprawienia Twoich danych.
 • Usunięcia Twoich danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisie.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych oraz ich kopię.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych.
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • Przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

Jak możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.