Segregacja śmieci – to musisz
o niej wiedzieć

Segregacja śmieci: pojemniki, kolory, plastik, szkło

Segregacja śmieci w domu to korzyści dla środowiska. Stanowi ważny element recyklingu i niezwykle istotny etap w budowaniu świadomości ekologicznej. Sprawdź, jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja śmieci.


Segregacja śmieci: kolory worków
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów, który uporządkował zasady sortowania śmieci w Polsce. Przepisy wprowadziły również powszechnie obowiązujący system oznaczeń pojemników. Obecnie istnieje podział na pięć frakcji odpadów, do których przyporządkowano odpowiedni kolor pojemnika lub worka. Są to:

  • czarny – odpady zmieszane,
  • niebieski – papier,
  • żółty – metale i plastik,
  • zielony – szkło,
  • brązowy – odpady BIO.


Segregacja śmieci – niebieski pojemnik
Do niebieskiego pojemnika powinny trafiać m.in. opakowania z papieru i kartonu, tektura, gazety, zeszyty oraz książki (o ile nie można ich gdzieś przekazać lub sprzedać). Natomiast nie można wrzucać do niego: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, bardzo zabrudzonego papieru, kartonów po mleku i napojach, worków po materiałach budowlanych, a także zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń. Pamiętaj również, że odpadów papierowych nie można spalać w piecu oraz kominku.


Segregacja śmieci – żółty pojemnik
Żółty pojemnik przeznaczony jest na plastik i metal. Powinny do niego trafić m.in.: zgniecione plastikowe butelki po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku lub sokach), opakowania po środkach czystości i kosmetykach czy plastikowe torby. Do żółtego worka można również wrzucić plastikowe nakrętki, choć warto je zbierać w osobnym pojemniku i następnie przekazać na szlachetny cel. Często w miejscach publicznych wystawione są specjalne metalowe kosze na nakrętki.
Ponadto żółty worek lub kosz przeznaczony jest na różnego rodzaju odpady metalowe. Są to w szczególności: aluminiowe puszki po napojach i sokach, opakowania po konserwach, folia aluminiowa oraz kapsle i zakrętki od słoików.
W żółtych pojemnikach nie należy natomiast zbierać: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, butelek po olejach silnikowych, części samochodowych oraz puszek po farbach i lakierach.


Segregacja śmieci – zielony pojemnik
Tu z kolei powinny trafić przede wszystkim: szklane butelki po napojach i wodzie, a także opakowania po żywności i kosmetykach. Do zielonego worka nie można natomiast wrzucać: ceramiki, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego i żaroodpornego, żarówek, zniczy z zawartością czy szyb okiennych.


Segregacja śmieci – brązowy pojemnik
Ten pojemnik jest przeznaczony na: odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew i niezaimpregnowane drewno. Z kolei zabronione jest wrzucanie takich śmieci jak: kości zwierząt, popiół, płyty wiórowe, pilśniowe czy MDF.


Segregacja śmieci – czarny pojemnik
Do worka lub czarnego kosza na śmieci należy wrzucić odpady, z których nie odzyska się już surowców wtórnych. Są to w szczególności resztki niewykorzystanej żywności pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane, zużyte pieluchy, ręczniki papierowe czy żwirek z kuwety. Do śmieci zmieszanych zalicza się też ceramiczne talerze, puste blistry po lekach (ponieważ składają się z części plastikowej folii aluminiowej, których w praktyce nie da się oddzielić), torebki po herbacie.  W czarnym worku powinny się również znaleźć metalowe opakowania pianki do golenia, dezodorantu w spreju i inne aerozole (plastikowa nakrętka powinna trafić do żółtego kosza na metale i tworzywa sztuczne).
Chociaż do czarnych pojemników trafiają śmieci, które trudno posegregować i zakwalifikować do innej grupy odpadów, nie oznacza to, że można do nich wrzucać wszystko. W szczególności należy wystrzegać się umieszczania w nich odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie czy olej silnikowy.


Odpady niebezpieczne
Za odpady niebezpieczne uważa się śmieci, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Są to m.in.: przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD, chemiczne środki ochrony roślin oraz płyty CD i żarówki. Segregacja śmieci wymaga w tym przypadku odpowiedniego podejścia, składowania i kontroli. Dlatego odpady niebezpieczne nie mogą być wyrzucone do zwykłego worka lub pojemnika na śmieci. Co zatem z nimi zrobić?
W każdej gminie działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie możesz przywieźć i zostawić odpady niebezpieczne. Ponadto często w dużych marketach są wystawione pojemniki na baterie, żarówki czy drobny elektroniczny sprzęt. Zbiórki elektrośmieci prowadzą również przedsiębiorstwa zajmujące się ich recyklingiem lub fundacje. 
Z kolei przeterminowane leki najlepiej wrzucać do specjalnych pudełek, które dostępne są w aptekach, przychodniach czy szpitalach. Leki po upływie ważności możesz również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Materiały budowlane
Materiałów budowlanych nie należy wrzucać do przydomowych pojemników do segregacji śmieci. Styropian budowlany oraz inne odpady po zakończonej budowie lub remoncie najlepiej zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W przypadku większej ilości śmieci możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, które przywiezie i odbierze specjalny kontener na odpady budowlane.


Odpady wielkogabarytowe
Są to odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, ale ze względu na znaczne rozmiary nie mieszczą się do typowych pojemników na śmieci. Za odpady wielkogabarytowe uznaje się w szczególności stare meble, wyroby tapicerskie, dywany, rowery, wózki dziecięce. Z kolei do gabarytów nie zalicza się dużego sprzętu AGD, materiałów budowlanych czy opon.
Zagospodarowaniem tych odpadów zajmuje się ten sam podmiot, który odbiera pozostałe frakcje odpadów na terenie gminy. Zbiórka śmieci wielkogabarytowych spod posesji odbywa się najczęściej kilka razy w roku. Niezależnie od tego możesz w dowolnym momencie na własny koszt zawieźć tego rodzaju odpady do PSZOK-u. Szczegółowe zasady odbioru gabarytów od mieszkańców określają odpowiednie uchwały i zarządzenia organów gminy.