Segregacja śmieci
– czy to ma sens?

Co daje segregacja śmieci, dlaczego jest ważna?

Warto, aby o środowisko troszczył się każdy z nas. Można to robić na wiele sposobów, na przykład korzystając z transportu publicznego zamiast samochodu, wybierając się na zakupy z własną torbą wielokrotnego użytku czy inwestując w odnawialne źródła energii. Do najprostszych form dbania o naszą planetę należy właściwe zagospodarowania odpadów. Sprawdź, dlaczego segregacja śmieci jest ważna.


 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami

Czy segregacja śmieci ma sens? Właściwe gospodarowanie odpadami ma kluczowe znaczenie dla czystego środowiska i redukcji gazów cieplarnianych. Dlatego w ten proces powinni się włączyć wszyscy - zarówno przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, jak i gospodarstwa domowe.

Wiele lat temu gospodarka odpadami polegała głównie na wyrzucaniu śmieci do jednego kosza. Odpady te trafiały następnie na wysypisko śmieci. Takie postępowanie było bardzo krótkowzroczne.

Choć powierzchnia składowisk jest odpowiednio przygotowywana, to ze zgromadzonych odpadów wydzielają się różnego rodzaju substancje, które po pewnym czasie mogą przedostawać się do wód gruntowych. Ponadto po pewnym czasie zaczyna brakować miejsca na przywożone odpady i konieczne staje się utworzenie nowego wysypiska.

Pewną alternatywą są spalarnie odpadów, które wytwarzają energię elektryczną i cieplną. Najlepiej jednak, aby w ten sposób były utylizowane tylko te śmieci, których nie można poddać już recyklingowi.

Co daje segregacja śmieci?

Wiele śmieci można przetworzyć na surowce wtórne. Dlatego nie należy wrzucać ich wszystkich razem do jednego worka. Co nam daje segregacja śmieci? Odpowiednie zagospodarowanie odpadów niesie wiele korzyści dla środowiska. To m.in.:

  • lepsza jakość powietrza i wody,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • mniejsze wydobycie surowców,
  • mniejsze zużycie energii oraz wody,
  • czystsze tereny.

Ekologia i segregacja śmieci

Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że wystarczy tylko 600 puszek aluminiowych, aby powstała rama do roweru[1]. Natomiast z tony makulatury powstaje około 900 kg papieru. Ma to oczywiście przełożenie na powierzchnię terenów leśnych, ponieważ 59 kg makulatury pozwala uratować przed wycięciem jedno drzewo.

Bardzo dobrym materiałem do recyklingu jest również szkło, które może być wielokrotnie wykorzystywane w procesie przetwórstwa. Tymczasem w Polsce przetapia się tylko 30 proc. wyrzucanych szklanych opakowań. Natomiast, jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jedna szklana butelka, która trafia do wtórnego obiegu, zmniejsza zużycie energii o wartość równą 4 godzinom pracy 100-watowej żarówki[2]. Z kolei z wyrzuconego sprzętu elektronicznego można odzyskać wiele cennych rzadkich metali, w tym: miedź, pallad, srebro, a nawet złoto.

Recykling realnie wpływa na ograniczenie wydobycia zasobów naturalnych i poprawia stan przyrody. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska ponowne zagospodarowanie aluminium istotnie zmniejsza zanieczyszczenie wody, bo nawet o 97% w porównaniu z przetworzeniem rudy boksytu[3]. Jednocześnie zmniejsza o blisko 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Recykling aluminium ogranicza również zużycie ropy naftowej i energii elektrycznej.

W czym jeszcze pomaga segregacja śmieci?

Nadrzędnym celem segregacji śmieci jest ochrona środowiska, jednak właściwe zagospodarowanie odpadów to również korzyści dla domowego budżetu. W przypadku domów jednorodzinnych można zmniejszyć opłaty za odbiór śmieci, decydując się na kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego. Dzięki temu  pozyskujesz naturalny nawóz, bogaty w składniki odżywcze, który następnie wykorzystasz np. w przydomowym ogródku. Decydując się na kompostownik, masz również swój udział w zmniejszeniu produkcji nawozów sztucznych.

Część odpadów, np. metalowy złom oraz zużyte akumulatory możesz również sprzedać wyspecjalizowanym firmom i dodatkowo na tym zyskać.

Segregacja a zdrowie ludzi oraz zwierząt

Składowanie odpadów sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii i niebezpiecznych związków. Z obserwacji, których konkluzje zostały zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli oraz 12 innych europejskich organów kontroli, wynika, że mikroplastik jest wszechobecny[4]. Znajduje się on między innymi w powietrzu, wodzie deszczowej, wodzie pitnej, niektórych produktach spożywczych, a nawet w ludzkiej krwi. Należy przy tym zaznaczyć, że plastik rozkłada się nawet kilkaset lat. Naukowcy nie są jeszcze do końca pewni, jak drobinki plastiku zawarte w mięsie zwierząt wpływają później na zdrowie ludzi. Pierwsze badania na ten temat, opublikowane w 2021 r. w „Journal of Hazardous Materials”[5],  wskazują jednak, że mikroplastik powoduje uszkodzenia ludzkich komórek badanych w warunkach laboratoryjnych.

Żyj na zielono!

Segregacja śmieci jest częścią zielonego stylu życia. Pomaga chronić przyrodę i zdrowie, a także korzystnie wpływa na domowy budżet. Osoby, które nie segregują odpadów, płacą wyższą miesięczną stawkę za śmieci, a nawet mogą otrzymać mandat od straży miejskiej. Tak więc, jeśli chcesz prowadzić zdrowy tryb życia, segreguj śmieci i działaj na zielono!

 

[1] https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/146-odpady-to-cenny-surowiec

[2] https://naszesmieci.mos.gov.pl/sens-recyklingu

[3] https://naszesmieci.mos.gov.pl/sens-recyklingu

[4] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/odpady-z-tworzyw-sztucznych-w-europie-raport.html

[5] https://klimat.rp.pl/zdrowie/art19191931-mikroplastik-odpowiedzialny-za-uszkodzenia-ludzkich-komorek