Czym jest audyt energetyczny

Dowiedz się, czy Twoja firma podlega obowiązkowi przeprowadzenia audytu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest opracowaniem zawierającym szczegółowy przegląd zużycia energii w przedsiębiorstwie, w obszarach odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii. 
Jest to wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii elektrycznej. Obszary objęte audytem mogą być różne w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa, niemniej najczęściej analizowane są budynki, instalacje przemysłowe oraz transport.

W przypadku niewykonania audytu grozi kara do wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2166 z późn. zm.) nałożony został na określoną kategorię przedsiębiorców, obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa co 4 lata. 

Kto powinien wykonać audytu

Obowiązkiem ustawowym każdego przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie audytu energetycznego, jeśli w ciągu ostatnich lat obrotowych spełniło którykolwiek z poniższych kryteriów:

 • zatrudnienie średnioroczne powyżej 250 pracowników, 
 • osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Solidnie przeprowadzony audyt umożliwia przygotowanie odpowiedniej strategii biznesowej na kolejne lata,
a także wybór najlepszych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Jak to działa - krok po kroku

1

Kontakt

 • Wypełniasz formularz.
 • Nasz przedstawiciel kontaktuje się z Tobą.
 • Przedstawiamy Ci aktualną ofertę cenową oraz warunki realizacji audytu.

2

Oferta

 • Określamy charakterystykę 
  przedsiębiorstwa.
 • Określamy Twoje wymagania dotyczące audytu.
 • Uzgodniamy warunki i podpisujemy umowę.

3

Realizacja

 • Omawiamy wspólnie harmonogram realizacji audytu.
 • Pozyskujemy dane o aktualnym stanie Twojego przedsiębiorstwa (wizje lokalne, inwentaryzacje, pomiary, analizy dokumentacji).
 • Przygotowujemy raport i omawiamy wyniki audytu.

Wypełnij formularz, a nasz doradca do Ciebie oddzwoni

Zamów bezpłatną wyceną i zyskaj możliwość obniżenia swoich rachunków za energię elektryczną

Co możesz zyskać

Icon

Certyfikacja

Icon

Oszczędności

Icon

Analiza i raport

Icon

Spokój

Icon

Mapę usprawnień

Icon

Strategię

Jaka jest cena audytu