Zmiana grupy taryfowej

Ten formularz umożliwia Ci zawarcie umowy w ramach jednej z naszych ofert. Jeśli chcesz zawrzeć umowę na podstawie naszej taryfy, skorzystaj z tego linka.

Pamiętaj, aby prawidłowo wypełnić wszystkie niezbędne dane na formularzu. Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości którejkolwiek z uzupełnianej na formularzu pozycji np. nr licznika, nr PPE (Punkt Poboru Energii), PESEL itd. koniecznie je zweryfikuj (weryfikacja w zależności od kategorii danych: nr licznika lub nr PPE - bezpośrednio na liczniku, na fakturze za prąd, na porozumieniu o przepisaniu licznika lub oświadczeniu o warunkach przyłączenia; nr PESEL - na dowodzie osobistym). Właściwe wypełnienie danych pozwoli na prawidłowe zawarcie umowy.