Kim jest prosument

  1. Możesz zostać prosumentem, jeśli jesteś odbiorcą końcowym, czyli na własne potrzeby wytwarzasz prąd z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. 
  2. Jeśli jesteś odbiorcą innym niż w gospodarstwie domowym, wytwarzanie prądu nie może stanowić przeważającej części Twojej działalności. Jako prosument rozliczasz się z nami na podstawie zawartej umowy. 

Czym jest mikroinstalacja?

Mam już mikroinstalację i chcę zostać prosumentem

Icon

Sprawdź, czy masz umowę na prąd

Icon

Zgłoś się do dystrybutora

Icon

Poczekaj na potwierdzenie

Prosument a wytwórca

Jakie kryteria muszę spełnić, jeśli chcę zostać wytwórcą?

Icon

Odbiorca w mikroinstalacji

Icon

Wytwórca w małej instalacji

Icon

Wytwórca w dużej instalacji

Jakie są rodzaje wytwórców?

Jestem wytwórcą. Jak mogę zawrzeć umowę na odkup energii?

Jaka jest cena odsprzedaży energii, gdy jestem wytwórcą?

Najczęściej zadawane pytania

Mam zamontowaną instalację fotowoltaiczną i w dokumentacji od dystrybutora widnieją moje dane. Umowa na prąd została zawarta przez inną osobę w rodzinie (np. małżonka). Czy zostanie mi zainstalowany licznik dwukierunkowy?

Mam fotowoltaikę i licznik dwukierunkowy. Czy muszę coś zmieniać w swojej umowie na prąd lub podpisać nową umowę?

Czy mogę zostać prosumentem, jeśli mam licznik przedpłatowy?

Czy jak zostanę prosumentem będę mógł korzystać z Rozliczeń Rzeczywistych?

Czy mogę być właścicielem więcej niż jednej mikroinstalacji?

Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci?

Czy prosumenci mogą skorzystać z elektronicznego biura obsługi klienta i eFaktury?