Taryfa Energa-Obrót SA
dla poszczególnych grup taryfowych

G11 Taryfa
podstawowa

Strefa rozliczeniowa: jedna stawka za prąd przez całą dobę

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Cena energii elektrycznej obowiązująca do limitu maksymalnego zużycia energii elektrycznej określonego w ustawie[1]  lub do 30 czerwca 2024 roku.  
Po przekroczeniu przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej lub do 30 czerwca 2024 roku będziemy Cię rozliczać po cenie maksymalnej, która wynika z ustawy[2]:

 • Cena netto 0,6930 zł/kWh 
  Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.
 • Cena brutto 0,8585 zł/kWh 
  Cena zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Dowiedz się więcej o przysługujących limitach. 
 

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

G12 Taryfa
Tanie Godziny

Strefy rozliczeniowe: tańszy prąd w ciągu dnia w godzinach 13:00-15:00 oraz w nocy 22:00-6:00

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Cena energii elektrycznej obowiązująca do limitu maksymalnego zużycia energii elektrycznej określonego w ustawie[1]  lub do 30 czerwca 2024 roku.  
Po przekroczeniu przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej lub do 30 czerwca 2024 roku będziemy Cię rozliczać po cenie maksymalnej, która wynika z ustawy[2]:

 • Cena netto 0,6930 zł/kWh 
  Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.
 • Cena brutto 0,8585 zł/kWh 
  Cena zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Dowiedz się więcej o przysługujących limitach. 

Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku ceny prądu wynikające z naszej taryfy będą niższe od ww. cen prądu, wówczas w rozliczeniach zastosujemy te niższe ceny.

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

G12w Taryfa
Oszczędne Noce i Weekendy

Strefy rozliczeniowe: niższe ceny prądu w godzinach 13.00 - 15.00 oraz w nocy 22.00 - 6.00 oraz wszystkie godziny sobót, niedziel oraz wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnych od pracy

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Cena energii elektrycznej obowiązująca do limitu maksymalnego zużycia energii elektrycznej określonego w ustawie[1]  lub do 30 czerwca 2024 roku.  
Po przekroczeniu przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej lub do 30 czerwca 2024 roku będziemy Cię rozliczać po cenie maksymalnej, która wynika z ustawy[2]:

 • Cena netto 0,6930 zł/kWh 
  Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.
 • Cena brutto 0,8585 zł/kWh 
  Cena zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Dowiedz się więcej o przysługujących limitach. 
 

Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku ceny prądu wynikające z naszej taryfy będą niższe od ww. cen prądu, wówczas w rozliczeniach zastosujemy te niższe ceny.

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

G12r Taryfa
Ekonomiczna Dolina

Strefy rozliczeniowe: tańszy prąd w ciągu dnia w godzinach 13.00-16.00 oraz w nocy 22.00-07.00

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Cena energii elektrycznej obowiązująca do limitu maksymalnego zużycia energii elektrycznej określonego w ustawie[1]  lub do 30 czerwca 2024 roku.  
Po przekroczeniu przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej lub do 30 czerwca 2024 roku będziemy Cię rozliczać po cenie maksymalnej, która wynika z ustawy[2]:

 • Cena netto 0,6930 zł/kWh 
  Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.
 • Cena brutto 0,8585 zł/kWh 
  Cena zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Dowiedz się więcej o przysługujących limitach. 
 

Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku ceny prądu wynikające z naszej taryfy będą niższe od ww. cen prądu, wówczas w rozliczeniach zastosujemy te niższe ceny.

Cena prądu stosowana w rozliczeniach od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

* W nawiasach zostały podane ceny brutto, które zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

Zamów naszą taryfę

Dokumenty

Taryfa ENERGA-OBRÓT SA dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

[2] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku