Podmioty uprawnione są do realizacji własnych działań marketingowych w oparciu treści wyrażonych zgód

Podmioty realizujące działania w obszarze sprzedaży, marketingu i windykacji w imieniu i na rzecz ENERGA - OBRÓT SA