Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego w zakresie produktów okołoenergetycznych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) będzie: ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk; e-mail do inspektora ochrony danych (IOD) iod.energa-obrot@energa.pl

2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe, aby:

 • zrealizować zgodę na przetwarzanie danych, którą wyrażasz przez czynność w chwili przesłania do nas wypełnionego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www.energa.pl, 
 • przygotować, przedstawić ofertę oraz zawrzeć umowę. 

Dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji:

 • przygotowania umowy,
 • programów rządowych związanych z dofinansowaniem – jeżeli do nich przystąpisz. 

3. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli rozpocząć proces przygotowania oferty, a następnie zawrzeć z Tobą umowę i ją zrealizować.

4. Odbiorcą Twoich danych będą partnerzy, którzy uczestniczą w instalacji oferowanych produktów. Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty, które: a) są uprawnionymi organami publicznymi, b) są organami administracji publicznej, realizującymi programy związane z dofinansowaniami, c) są częścią naszej grupy kapitałowej (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ENERGA S.A.) d) dostarczają korespondencję, e) świadczą usługi w zakresie realizacji Twojej umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.

5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe:

 • do czasu wycofania zgody lub zakończenia działań na jej podstawie,
 • w przypadku realizacji programów związanych z dofinansowaniem – przez okres niezbędny do rozliczenia dofinansowania,
 • po zawarciu umowy zgodnie z klauzulą informacyjna przekazaną wraz z umową. 

6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:

 • a dostępu do nich,
 • ich kopii,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich przenoszenia,
 • ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu dalszego przetwarzania,
 • cofnięcia swoich wcześniejszych zgód,

oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.

W przypadku, gdy wycofasz zgodę lub złożysz wniosek o usunięcie danych, złożone przez Ciebie pełnomocnictwa wygasną, w tym momencie zakończymy realizację Twojego wniosku. 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1.

7. Dane osobowe będą przechowywane w rozwiązaniach chmurowych Microsoft Azure na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wykorzystywaniem chmury Azure, w wyjątkowych sytuacjach (np. ochrona przed incydentami, naprawy serwisowe) może dochodzić do transferu do Państwa Trzeciego czego Microsoft nie wyklucza w swoich regulaminach. Microsoft deklaruje, że przekazanie danych osobowych poza EOG będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto w ramach zabezpieczenia do chmury przekazywane są dane szyfrowane.

8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

panele fotowoltaiczne

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.