Jaki jest stan polskich wód?

Jaki jest stan polskich wód?

Polskie wody

Jak klasyfikuje się „dobry stan wód”?

Ogólna ocena powierzchniowych wód polskich

Główni winowajcy

Działania na rzecz poprawy stanu wody

Świadomość to pierwszy kroku ku poprawie