Kluczowe klauzule informacyjne w zakresie
sprzedaży prądu i gazu

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla klientów oraz prosumentów z zawartą umową kompleksową prądu

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla klientów oraz prosumentów z zawartą umową sprzedaży prądu

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla klientów z zawartą umową w zakresie sprzedaży gazu

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób wskazanych jako pełnomocnicy klienta

Klauzula informacyjna dla klientów i osób objętych opieką długoterminową domową

Kluczowe klauzule informacyjne w zakresie
sprzedaży instalacji fotowoltaicznych,
pomp ciepła i produktów okołoenergetycznych

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku z realizacją instalacji fotowoltaicznej

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku z realizacją instalacji pompy ciepła oraz produktów okołoenergetycznych

W związku ze współpracą

Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahenta

Klauzula informacyjna dla współpracowników

Klauzula w związku z prowadzoną korespondencją

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi Obrotu oraz Energi SA wyznaczył Inspektorów Ochrony Danych (IOD). 

 

Icon

Inspektor
w Energa Obrót

Icon

Inspektor
w Energa SA